‘Met de maatregelen die genomen zijn, denken we dat het nu wel kan’, zegt Eva Calicher van de provincie Gelderland. ‘Wij hebben heel lang gewacht met het invoeren van de externe saldering, want we hadden ook zorgen’. De provincie telt vijftien Natura 2000-gebieden en met de Veluwe zo’n 100.000 hectare natuurgebied. ‘Vandaar dat we heel zorgvuldig met dit dossier om willen gaan.’ 

Calicher doelt onder meer op de regel dat de uitruil alleen mag binnen een straal van 25 kilometer. Ook belangrijk is de sloopplicht van bouwwerken die bij de saldering betrokken zijn. ‘Bovendien zijn wij bezig met een programma om de stikstofuitstoot structureel te verlagen’, zegt Calicher. Daardoor verwacht Gelderland dat de rechter aan haar zijde staat bij eventuele rechtszaken. Gelderland neemt vanaf deze week, als laatste provincie, aanvragen voor externe saldering in behandeling.

Externe saldering is noodoplossing

Ook andere provincies, zoals Noord-Holland en Drenthe, zien geen bezwaren tegen externe saldering. Al wijst Noord-Holland er wel op dat de uitruil een noodoplossing is. ‘Wij zetten liever in op bronmaatregelen’, zegt Martine van den Heuvel van Noord-Holland. 

Noord-Holland heeft daarom bij minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof aangedrongen op andere maatregelen om stikstofuitstoot tegen te gaan. ‘Denk aan snelheidsverlaging op rijkswegen en het aanleggen van walstroom in onze havens.’

Verbetering onderbouwing zelf uitvinden

Overijssel blijft erbij dat een betere juridische onderbouwing nodig is door een uitspraak van de Raad van State. ‘De onderbouwing rammelt niet, maar het moet blijkbaar wel beter’, laat de provincie weten. In de uitspraak gaat de Raad van State niet in op de vraag waar de onderbouwing beter moet. ‘Dat zullen we dus zelf moeten uitvinden. Dat kost tijd.’

De 50 aanvragers van externe saldering in Overijssel zijn vorige week persoonlijk op de hoogte gesteld van het besluit. Uitzonderingen zijn projecten die met natuur te maken hebben. Daarbij blijft externe saldering in Overijssel wel mogelijk.

Overigens ligt de vergunningverlening op dit moment stil voor heel Nederland. AERIUS, het rekeninstrument voor de leefomgeving, kampt met een storing. Die rekentool gebruiken de provincies om vergunningsaanvragen voor externe saldering te beoordelen.