DNB onderzocht onder 4,3 miljoen huiseigenaren of zij de verduurzaming van hun woning kunnen betalen. Hieruit blijkt dat 21 procent van hen hier moeite mee heeft. Zij kunnen de investering niet financieren uit spaargeld en kunnen dit geld ook niet lenen. Slechts een deel van dit probleem kan worden opgevangen met bestaande maatregelen en subsidies.

Vooral jongere huishoudens met de laagste inkomens kunnen verduurzamingsmaatregelen met moeite of helemaal niet betalen. Hun woningen staan relatief vaak in krimpregio’s die of in stedelijke vernieuwingsgebieden, meldt DNB.

Volgens DNB is het aan het Rijk om aanvullende maatregelen te nemen die specifiek gericht zijn op deze groep huishoudens. Ook regionale overheden zouden een grotere rol kunnen spelen vanwege de regionale clustering van financieel kwetsbaardere huishoudens. Het verruimen van leennormen om extra financieringsruimte te creëren is volgens DNB onverstandig, vanwege de kwetsbare positie van de huishoudens.

Wel geld, geen prikkels

Ongeveer de helft van de huizenbezitters heeft wel genoeg spaargeld liggen om de eigen woning te verduurzamen. Nog eens dertig procent heeft toegang tot het benodigde bedrag via een verhoging van de hypotheek.

In theorie kunnen beide groepen verder verduurzamen, maar bij de bereidheid daartoe is laag. Resultaten uit de DNB Household Survey wijzen uit dat drie op tien Nederlandse huiseigenaren nooit overweegt om de eigen woning te verduurzamen. Minder dan twee op tien huiseigenaren is bereid om meer dan 12.500 euro te investeren in een duurzamere woning.

Om een woning van het gas af te krijgen, is volgens onderzoek van Ecorys, in opdracht van Milieudefensie, gemiddeld 18.000 euro nodig. Een kwart daarvan zou gedekt worden door subsidies. Dat komt dan neer op 13.500 euro wat huishoudens zelf moeten inleggen. Studie van DNB stelt het totale bedrag voor verduurzaming, in het scenario dat ieder huishouden over een warmtepomp beschikt, naar boven bij op bijna 24.000 euro.

Financiële prikkels

De motivatie voor verduurzaming valt of staat met een tekort een financiële prikkels, aldus DBN. Ondanks de ondersteuning van subsidies en regelingen was het vaak nog niet rendabel om te investeren in duurzaamheid. DNB noemt de stijgende gasprijzen als een factor die dit beeld zou kunnen veranderen, al is dit afhankelijk van hoe structureel de hogere gasprijzen zijn.

Een ander obstakel voor huiseigenaren is de onduidelijkheid over wat het Rijk van hen verwacht. Goede informatievoorziening en beleid kan een deel van huiseigenaren overhalen om te starten met het isoleren en verder verduurzamen van hun woning.