In het woningbouwdebat is het een heet hangijzer: waar gaan we de beoogde miljoen woningen bouwen? Binnen- of buitenstedelijk? Wat is het beste voor de leefbaarheid, wat is het snelst en efficiëntst?

In opdracht van het College van Rijksadviseurs dook Inbo Urban Strategy in CBS-buurtdata om te analyseren wat het recente verleden ons kan leren over het al dan niet binnenstedelijke ontwikkelen. Verder bood veldwerk inzicht in hoe bewoners reeds verdichte wijken ervaren.

Enthousiaste inwoners

Inwoners waren over het algemeen enthousiast over de verdichting, toont het kwalitatieve onderzoek. Van hen werd onder meer opgetekend: ‘Het is drukker én gezelliger geworden. Ik voel me er thuis’ en ‘Meer mensen in de buurt vind ik prima. Dat geeft meer sociale controle op straat en dat is goed.’ Bij de onderzochte buurten geldt dat verdichten nooit het primaire doel was, maar een middel. Het verbeteren van de leefkwaliteit was de hoogste prioriteit. Betrokken professionals wilden ‘completere buurten’ maken, ‘een aantrekkelijker centrum’ of ‘de plattegrond van het dorp verbeteren’. 

'Betere buurten? Meer woningen!', vat Rijksadviseur Wouter Veldhuis samen.

‘No-regret’

De onderzoeksresultaten spreken in het voordeel van verdichting, aldus het College. ‘Dit onderzoek laat zien dat het inzetten op kwaliteitsverbetering van bestaande buurten leidt tot meer woningaanbod. Daar profiteren zowel nieuwe en bestaande inwoners van. Een no-regret binnen het palet aan oplossingsrichtingen om de wooncrisis uit te komen: het recente verleden bewijst dat het kan’, staat in een persbericht.

In bijna duizend buurten nam het aantal inwoners en woningen de afgelopen vijftien jaar met meer dan 10 procent toe, toont de analyse van CBS-cijfers. Daarbij geldt dat alleen is gekeken naar gebieden die in 2005 al een woonfunctie hadden. Bedrijventerreinen waar woningen aan zijn toegevoegd zitten dus niet in de analyse. Hier zie je waar die buurten zich bevinden.