Met het aannemen van de motie van PvdA, VVD en D66 wil de raad het lerarentekort in de vierde stad van Nederland terugdringen. De motie-indieners stellen dat het lerarentekort in Utrecht toeneemt en een ontoegankelijke woningmarkt daar één van de oorzaken van is.

‘We zijn het vaker oneens dan eens, maar om het lerarentekort te bestrijden trekken Tess Meerding (VVD) en ik regelmatig samen op in de raad’, reageert PvdA-raadslidt Hester Assen op twitter. ‘Heel blij met deze aangenomen motie om leraren voorrang op een woning te geven (net als andere onmisbare maatschappelijke beroepen trouwens).’

Het college heeft de bevoegdheid voor selectieve woontoewijzingen, via de huisvestingsverordening uit de Huisvestingswet. De gemeente moet dan wel aantonen dat er een schaarste is aan deze categorie woningen voor de benoemde groep.

Leraren vallen nu vaak tussen wal en schip: ze verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig voor een hypotheek voor eigen huis. Het aanbod van (betaalbare) middenhuurwoningen is bovendien beperkt, ook in de Domstad. Hierbij geldt wel de nuancering dat eenverdienende leraren vaak nog wel in aanmerking komen voor sociale huisvesting.

‘Te duur’

Utrecht is niet de eerste stad die met selectieve toewijzing werkt. Zo stelt Amsterdam elk jaar in ieder geval 50 tot 100 sociale huurwoningen en 50 tot 100 middeldure huurwoningen van corporaties beschikbaar voor onderwijzend personeel, werknemers in de zorg (ook jeugdzorg) en politieagenten.  

In de hoofdstad was het toewijzen van middenhuur geen doorslaand succes. Woningen in het middensegment waren niet erg populair onder leraren, gezien de significant hogere prijs dan sociale huur. ‘Er is de laatste jaren veel aandacht voor extra middenhuur, maar deze regeling laat zien dat je daar ook vraagtekens bij kunt plaatsen. Voor alleenstaanden in de zorg of het onderwijs is het vaak te duur’, zei toenmalig woonwethouder Laurens Ivens begin 2021 tegen het Parool.