‘Als provincie hebben wij de ambitie dat 50 procent van de woningen industrieel wordt gebouwd’, zegt Anne Koning, gedeputeerde Wonen. Dat betekent 100.00 woningen, want de totale Zuid-Hollandse bouwopgave bedraagt 200.00.

‘Wanneer woningen in de fabriek gebouwd worden, is er ander gekwalificeerd bouwpersoneel nodig. Hiermee slaan we een belangrijke slag in de strijd tegen het tekort aan personeel’, aldus de provincie in een persbericht.

‘Vanwege tekorten in de bouwcapaciteit stijgen de kosten voor bouwprojecten’, zegt Koning. ‘Dit zet de haalbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid onder druk. Met industriële woningbouw kan er meer gebruik gemaakt worden van praktisch geschoolde arbeidskrachten en kan er sneller gebouwd worden.’

Op dit moment lopen al verschillende projecten. Zo worden nu 32 fabriekswonignen geplaatst in Ridderkerk. In het grotere geheel komt industrialisatie volgens de provincie vooralsnog niet voldoende van de grond. ‘Verkokerd werken, wetgeving, bestaande bureaucratie en marktwerking maken het enorm complex. Locaties die kansrijk zijn voor grootschalige nieuwbouw brengen vaak complexe uitdagingen met zich mee. Een verdergaande industrialisatie vraagt om regie in aantallen, een andere manier van denken en durf.’

De provincie heeft De Bouwcampus gevraagd om samen met gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen oplossingen te ontwikkelen om industrialisatie van de woningbouw te versnellen.