Aanvankelijk was het plan dat het bestemmingsplan deze maand door de Raad in behandeling zou worden genomen. Wethouder Gerard Mostert laat in een persbericht van de gemeente weten  ‘erg teleurgesteld’ te zijn in deze uitkomst, maar meent zo vertraging in een latere fase te voorkomen. ‘Onze gemeente kan het zich niet permitteren op het gebied van stikstofcompensaties risico’s te nemen in de bestemmingsplanprocedure. Het plangebied ligt direct naast een Natura 2000-gebied. Als wij dit niet goed toetsen en overtuigd zijn van juiste berekeningen en een goede stikstofoplossing, zal de Raad van State de ontwikkeling een halt toeroepen in een latere fase. Dan zijn we verder van huis. Zowel de gemeente als de initiatiefnemers willen nog steeds zo snel mogelijk bouwen.’

Bij nieuwbouw is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers om te zorgen voor de verplichte stikstofcompensatie. De gemeente toetst of hun oplossing voldoet aan de regels en of door hen voldoende stikstofcompensatie gevonden is. Als dat niet zo is, kan het bestemmingsplan niet worden uitgevoerd en dus niet worden vastgesteld.

Wat het uitstel betekent voor de bouwplanning, is nog niet bekend. Het plan is dat de bouw van de eerste woningen start in 2023. ‘Wat dit betekent voor de bouwplanning, kunnen we nu nog niet zeggen’, reageert Nathalie Roet, communicatieadviseur voor gebiedsontwikkeling Valkenhorst. ‘We geven BPD en het RVB nu de tijd om met de juiste informatie en oplossingen te komen voor het stikstofprobleem. Als dat binnen een paar weken lukt hebben we geen vertraging, als het langer duurt wel.’

In december 2021 sloten het Rijksvastgoedbedrijf en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling een overeenkomst waarbij BPD stikstofrechten verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf, in ruil voor bouwgrond en ontwikkelrechten. Volgens de oude rekensystematiek van het RIVM voor stikstofcompensatie, hadden de initiatiefnemers hiermee voldoende stikstofcompensatie voor de bouw van 5.600 woningen en voorzieningen.

Door een uitspraak van de Raad van State over stikstofcompensatie voor de snelweg A15, besloot het RIVM tussentijds een nieuwe rekensystematiek voor bouw en infra te ontwikkelen en op te leggen. Deze nieuwe calculator kwam begin dit jaar en dus te laat voor de initiatiefnemers om voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan de stikstofcompensatie te realiseren.

Katwijk hoopt dat zij nu snel duidelijkheid kunnen bieden over de stikstofopgave voor Valkenhorst. ‘Dan kan het bestemmingsplan direct daarna door de gemeenteraad verder in procedure worden genomen’, aldus de gemeente.