Volgens de minister moet de wet op een ‘verantwoorde manier’ worden ingevoerd.

‘Het is belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt’, aldus BZK in een persbericht.

De komende weken wordt gekeken wat een geschikte nieuwe invoeringsdatum is. De gegadigde data zijn 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin gemeenten, provincies en de waterschappen hun plannen digitaal onderbrengen, lijkt de boosdoener. BZK meldt dat de overheden ‘al veel geoefend hebben’, maar dat de digitale planketen waarmee gemeenten nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren nog verschillende ‘onzekerheden’ bevat.

Het is niet de eerste keer dat de Omgevingswet wordt uitgesteld. In juli 2017 werd de oorspronkelijke geplande datum van 1 juli 2019 uitgesteld naar een nog te bepalen datum. Op 6 oktober 2017 werd bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 januari 2021 zou zijn, maar mede vanwege de coronacrisis in 2020 werd deze opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2022.