Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en bureau Decisio. Uit een peiling die zij hielden onder 50 gemeenten met meer dan 50.000 inwoners blijkt dat als een stad twee keer zo groot is, het BGP (Bruto Gemeentelijk Product*) gemiddeld met een factor 2,15 toeneemt. Verder blijkt dat steden met een bepaald aantal inwoners economisch beter presteren dan agglomeraties of stadsgewesten met hetzelfde aantal inwoners.

'De stedelijke gebieden in Nederland zijn bestuurlijk versnipperd en juist die versnippering lijkt nadelig voor de economische prestaties', zegt de Leidse hoogleraar Ton van Raan, die nauw bij het onderzoek betrokken was. ‘Om economisch optimaal te presteren, is het cruciaal dat in stedelijke regio’s een optimale coherentie van bestuur is.'

'Het aaneengesloten stedelijk gebied van Rotterdam bestaat uit vijftien gemeenten'

Van Raan: 'Al die overlegstructuren en samenwerkingsverbanden, zoals het Zuidvleugeloverleg en de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, zijn weinig effectief zolang binnen de losse bestanddelen (de stedelijke agglomeraties of stadsgewesten, JJ) bestuurders elkaar nog in de haren vliegen en niet goed samenwerken'.

Van Raan verduidelijkt: 'Het aaneengesloten stedelijk gebied van Rotterdam bestaat uit vijftien gemeenten. Je kunt met zo’n bestuurlijke lappendeken niet de optimale synergie van activiteiten bereiken. Na vier jaar zijn er bovendien weer verkiezingen en dan hangen de vlaggen aan de andere kant van de gemeentegrens er omgekeerd bij. Mijn eigen stad Leiden is relatief klein, maar met vijf andere gemeenten erbij vormen wij één fors stedelijk gebied. Voeg dat samen!’

Meer lezen? In ROmagazine 4 (april) staat een uitgebreid interview met Ton van Raan en ASML-woordvoerder Monique Mols over de agglomeratiekracht van Nederlandse stadsgewesten. Zij namen eerder deze maand deel aan het debat RE(OS)flecties van de Vereniging Deltametropool over hetzelfde onderwerp.

*Het Bruto Gemeentelijk Prodoct (BGP) per inwoner is het aantal banen per inwoner, vermenigvuldigd met de gemiddelde toegevoegde waarde van die banen (bron: www.gemeente.nu)

Beeld: CBS