De partijen vinden dat de grote bouwopgave niet ten koste mag gaan van de natuur en biodiversiteit. De petitie, een initiatief van NL Greenlabel en Ballast Nedam Development, is inmiddels ruim 4.000 keer ondertekend.

‘Wij roepen daarom Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op om ‘Natuurinclusief Bouwen' tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’’, lezen we in de petitie.

Dat tot norm verheffen moet volgens de partijen met groene maatregelen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit. De voorgestelde maatregelen zijn natuur in elke woning met bijvoorbeeld nestelgelegenheden, natuur op de woning met groene daken of energieopwekking, en natuur in de buurt met groene openbare ruimte. ‘De openbare ruimte dient voor minimaal 30 procent uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.’

Naar de huidige planning treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in. Enige haast voor het inwilligen van de wensen is dus geboden. Bij zijn eerste debat met Kamerleden, afgelopen donderdag, vroeg GroenLinks-lid Laura Bromet aan Hugo de Jonge of hij de wensen van de petitieopstellers wil vervullen. Haar partij steunt de oproep, aldus Bromet. De Jonge liet weten de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

Roel van Dijk, directeur Stichting Steenbreek, is enthousiast over de petitie. ‘We staan op de vooravond van een grote bouwopgave, waarbij groene ruimte plaatsmaakt voor versteende. Dat betekent dat we nog meer werk moeten maken van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bij woningbouw doe je altijd inbreuk op de natuur, maar met deze maatregelen voorkom je in ieder geval achteruitgang. Alleen goede intenties zijn daarbij niet voldoende. Natuurinclusief bouwen vastleggen in het Bouwbesluit is echt nodig.’