In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. Aan het eerste Energiebesparingsberaad namen zestig wethouders en ambtenaren deel. Zij komen vanaf nu elk half jaar samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie en initiatiefnemer van het Energiebesparingsakkoord: ‘Ik ben trots dat wij ons samen met de gemeenten, de toezichthouders én het bedrijfsleven inzetten om zoveel mogelijk energie te besparen. Er liggen nog enorm veel kansen, waarmee we een enorme bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de industrie en het bedrijfsleven.’

Terugverdienen besparing

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert een extra besparing op van vijf procent van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in de provincie. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet zo’n elf procent van de bedrijven in Noord-Holland al volledig aan deze plicht. 

Doel van het Energiebesparingsakkoord is dat voor eind 2023 alle bedrijven met energiebesparingsplicht weten hoe ze het meest effectief energie kunnen besparen. Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zetten om dat te bereiken in op een combinatie van stimulerend toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo worden energiescans aangeboden en gaan onafhankelijke experts het bedrijfsleven ondersteunen bij aanbestedingen en subsidieaanvragen. ‘Met deze werkwijze streven we er naar bedrijven te ontzorgen door zaken te bundelen’, aldus de provincie.

15.000 bedrijven

‘Met ons programma GreenBizIJmond nemen we ondernemers op bedrijventerreinen al mee in het verhaal van energie besparen. We geven ze inzicht en laten zien wat je kunt doen en wat het vervolgens oplevert. Het Akkoord helpt om in ons hele werkgebied bedrijven goed voor te lichten en door de inzet van experts kunnen we hen ondersteunen en ontzorgen om daadwerkelijk maatregelen te nemen’, aldus Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond. ‘In deze gecombineerde aanpak van handhaving en ontzorging nemen we ook nadrukkelijk zonnepanelen mee. Het is van groot belang dat we de enorme opwekpotentie van al die bedrijfsdaken gaan benutten’, vult wethouder Bart Heller uit Hilversum aan.

In Noord-Holland gaat het om 15.000 bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op grotere bedrijven, ongeveer 150. Gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. Op de grootste bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.