In een brief aan deze ministers verwijst de SKBN naar de noodzaak om de ambities uit het regeerakkoord te realiseren, en de bijdrage die bedrijventerreinen daaraan kunnen leveren. Zowel op het domein van Adriaansens als Jetten en De Jonge hebben bedrijventerreinen de oplossingen voor enkele complexe vraagstukken al (deels) klaarliggen. 

Zonnepotentieel en klimaatadaptatie

Bij Jetten wijst de SKBN op het gigantische zonnepotentieel dat beschikbaar is op bedrijventerreinen. De cijfers: Nederland telt 2.547 bedrijfsgebouwen met minimaal 10.000 vierkante meter dakoppervlakte. Omdat het Klimaatakkoord in 2019 bedrijventerreinen over het hoofd zag, valt hier nog veel winst te behalen. Uit de Paris Proof Ranking blijkt dat er op ‘3.250 werklocaties nog een wereld is te winnen.’

Ook het thema klimaatadaptatie wordt aangestipt: ‘Gemiddeld wordt maar 1 procent van de ruimte op bedrijventerreinen gebruikt voor groene of blauwe functies. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Groen-blauwe structuren op bedrijventerreinen zorgen daarnaast voor een gezonde werkomgeving.’ Bij het realiseren van de torenhoge klimaatambities kunnen er zo twee grote klappers gemaakt worden, meent de SKBN.

Wonen en werken mengen

De Jonge wordt daarna ‘nadrukkelijk gewezen op het belang van het verbinden van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en daarbij behorende ruimteclaims.’ Daarmee doelt de SKBN op het mengen van wonen en werken. Beide eisen (veel) ruimte op en lijken daardoor tegenstrijdig. Maar door wonen en werken met elkaar te mengen ontstaat er een ‘win-winsituatie’, omdat de ruimte slimmer wordt gebruikt. SKBN: ‘Wij denken graag mee aan de hand van onze praktijkvoorbeelden.’

Innovatiekennis

Adriaansens wordt tot slot gewezen op de doelstelling om het groei- en innovatief vermogen van het mkb te versterken, en wijst op de taak van de regeringscoalitie om het ondernemersklimaat verder te verstevigen. Omdat 50 procent van alle banen in Nederland en 60 procent van alle R&D-investeringen op bedrijventerreinen gevestigd zijn, mag Adriaansens in zijn zoektocht niet over bedrijventerreinen heen kijken.

De SKBN heeft met verschillende campussen en kennispartners als TwynstraGudde genoeg innovatiekennis in huis om te delen met de minister. ‘Met onze kennispartners kunnen wij meedenken over het versterken van het mkb, in innovatieve ecosystemen die al bestaan of nog ontwikkeld moeten worden’, schrijft de stichting. 

De aanbevelingen van de SKBN zijn niet helemaal nieuw. Eind vorig jaar bracht de stichting al een manifest uit, waarin er nadrukkelijk aandacht werd gevraagd voor een integrale aanpak op bedrijventerreinen.