De grote winaar van 2021 waren de sectoren logistiek en light industrial. De afgelopen jaren deden deze vastgoedtakken het al erg goed en COVID-19 versnelde lopende trends. Door het sluiten van de winkels nam het belang van logistieke centra, zowel grootschalig als kleinere aan de stadsranden (light industrial en last mile), toe. Dit was duidelijk merkbaar in het beleggingsvolume. In 2021 steeg dit met liefst 39 procent, naar een nieuwe record van 5,49 miljard euro. Die trend zet zich in 2022 door. De uitdaging daarbij is ervoor te zorgen dat het aanbod de vraag bij kan benen, aldus JLL. Het gaat daarbij volgens de adviseur om zowel kwalitatief als kwantitatief aanbod.

Thijs van den Meulengraaf, Head of Capital Markets Industrial & Logistics bij JLL, zegt: ‘Nederland is altijd één van de koplopers op het gebied van traditioneel logistiek vastgoed geweest, maar we zien nu dat investeerders hun aandacht verschuiven naar ander type bedrijfsmatig vastgoed of de focus verleggen naar andere landen. Dit is het gevolg van de, in internationaal perspectief, zeer lage aanvangsrendementen voor logistiek vastgoed.’

Deze trend is volgens JLL deels het gevolg van restrictief overheidsbeleid. Gemeenten zijn terughoudend met het uitgeven van grond voor grote logistieke centra. De vastgoedadviseur verwacht dat het nieuwe kabinet hier geen verandering in zal brengen. In het akkoord spreekt de coalitie van ‘het voorkomen van verrommeling en verdozing van onze leefomgeving’. Ook de oplopende bouwkosten gaan ervoor zorgen dat de prijs logistiek vastgoed verder gaat stijgen. Hoewel de coalitie inzet op ‘voldoende bouwpersoneel’ wordt op korte termijn geen grote verandering verwacht, des te meer omdat er op dit vlak concurrentie is met de grote woningbouwopgave.

Deze ontwikkelingen zullen de interesse in ander bedrijfsmatig vastgoed, zoals bijvoorbeeld crossdocks, last mile en light industrial, verder opstuwen met als risico dat ook deze markten overspannen raken. JLL ziet een opdracht voor overheden en marktpartijen om samen het logistieke aanbod te vergroten. Een modern distributiecentrum kan met creativiteit en de juiste afstemming goed in het landschap passen, aldus de adviseur. Ook voor het andere bedrijfsmatige vastgoed zoals stadslogistiek is volgens JLL creativiteit nodig. In de steeds schaarsere stedelijke ruimte kan een meerlaagse hal bijvoorbeeld uitkomst bieden.