Het gaat in Nederland hard met de groei van megadistributiecentra. Vorig jaar kwamen er 25 bij en dit jaar staan er 19 in de planning. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Megadistributiecentra van Buck Consultants Internationale (BCI). Corona heeft de drijvende krachten achter de bouw van de centra nauwelijks bedwongen. Het virus is eerder een extra drijfveer, door de groei van e-commerce.

Een megadistributiecentrum heeft minimaal 40.000 vierkante meter vloeroppervlak. De 25 nieuwe centra hebben in totaal een oppervlakte van bijna 1.7 miljoen vierkante meter. Er gaan naar schatting bijna 10.000 mensen werken.

Het adviesbureau verwacht dat de groei van de megacentra de komende jaren wel zal afremmen. ‘Er zitten in Nederland momenteel weinig nieuwe logistieke terreinen in de pijplijn. Veel gemeenten aarzelen met de aanleg daarvan, omdat al snel discussies oplaaien over de “verdozing van het landschap” en de huisvesting van arbeidsmigranten’, zegt René Buck, directeur BCI.

Hij vindt de zorgen van gemeenten terecht, maar ergert zich aan het feit dat de verschillende overheden, de logistieke sector en logistieke vastgoedontwikkelaars en -beleggers ‘de zaken niet oppakken’. ‘Gemeenten moeten niet wegkijken van het woningvraagstuk voor arbeidsmigranten. Ook vastgoedbeleggers en huurders van die distributiecentra moeten daar in onze optiek een bijdrage aan leveren.’

Een oplossing voor het verdozingsvraagstuk is er zeker, aldus het adviesbureau. ‘Provincies moeten in onze optiek aangeven of ze de vraag naar logistieke terreinen helemaal, grotendeels of gedeeltelijk willen accommoderen. Door vervolgens bestaande logistieke terreinen en gebouwen maximaal te benutten en alleen selectief nieuwe grootschalige logistieke parken te realiseren kunnen logistieke gebouwen en terreinen duurzaam worden ingepast’, zegt Buck.

Bij logistiek is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen bestaande en nieuwe locaties, ofwel brownfields en greenfields, meent BCI. Kleinschalige en middelgrote logistiek past veelal op bestaande bedrijventerreinen. Voor grootschalige logistiek (minimaal 40.000 vierkante meter) moeten selectief nieuwe logistieke parken worden ontwikkeld, die in veel gevallen niet passen binnen brownfields. Deze aanpak zou moeten zorgen voor optimaal gebruik van beperkte ruimte. Het Rijk kan richtlijnen opstellen voor de verhouding tussen ontwikkelen op brown- of greenfields, meent BCI.

De top 10 van regio’s voor de vestiging van megadistributiecentra ziet er voor de laatste 2 jaren en voor de periode 2013-2022 als volgt uit.


Bron: BCI