De uitspraak van het MIT komt voort uit een studie naar de doorstroom op kruisingen als gebruik wordt gemaakt van communicerende auto’s. De onderzoekers gebruikten hiervoor een wiskundig model waarin rekening wordt gehouden met communicerende auto’s die op gepaste afstand van elkaar rijden en met lage snelheid de kruisingen naderen. Hierdoor worden verkeerslichten overbodig en is het mogelijk om de doorstroomsnelheid op een kruispunt te verdubbelen.

De relatief lage snelheid is cruciaal in het onderzoek. Doordat auto’s al vroegtijdig hun snelheid aanpassen, is het voor de auto’s mogelijk om geleidelijk in kleine groepjes over te steken en de doorstroming in steden optimaal te bevorderen. Het patroon wijkt hiermee af van de traditionele verkeerslichten, waarbij grote groepen auto's per richting oversteken.

De studie is interessant voor fabrikanten van zelfrijdende auto's en wegbeheerders. Mogelijk is het model inzetbaar om de bestaande infrastructuur in een stad zo optimaal mogelijk te benutten, waardoor minder ruimte nodig is voor de auto en er minder files zullen zijn.

Dit filmpje laat u een projectie zien van het wiskundig model dat is gebruikt door het MIT.