‘Een volledige klimaatneutrale voetafdruk in 2050 als het gaat om emissies, energie én materialen.’ Om deze ambities waar te maken lanceerde ProRail eind vorige zomer de Backoffice Raamovereenkomst voor Stations en Transfers (BST4). Via verschillende deelopdrachten krijgen alle aangesloten bureaus verschillende stations aangewezen.

De verbouwing levert meer dan alleen nieuwe liften, trappen en overkappingen op. ‘De stations worden in sommige gevallen volledig herzien’, vertelt Ruben van Dasler, Projectmanager bij Antea Group. Hij heeft de komende tijd veel brainstormsessies op de planning staan, waarin met verschillende stakeholders en opdrachtgever ProRail wordt nagedacht over de situaties en mogelijkheden.

De BTS4 legt daarin vooral de nadruk op het zoveel mogelijk benutten van duurzame kansen bij de vernieuwing van de stations en infrastructuur. ‘De focus per station is afhankelijk van de opdracht van ProRail. Dit kan over het energiegebruik gaan, maar ook over de toegankelijkheid of het groengebruik in en rondom het station.’

‘We kunnen ook veel meters maken door zelf elektriciteit op te wekken, of door werknemers in het station duurzamer te laten werken. Het is onze taak van ProRail om zo breed mogelijk de duurzame kwaliteit van een station te verbeteren.’ Vanuit het project is Antea Group al bezig met de herziening van station Den Helder-Zuid, waar de perrons worden vervangen.

Deze brede herziening vereist volgens Van Dasler dan ook veel samenwerking met partijen en stakeholders uit de omgeving, zoals netbeheerders, gemeenten of bedrijven.

De opvallende samenwerking tussen de vijf ingenieursbureaus biedt vooral kansen voor een circulaire werkgang. Want, waar de één een perron vernieuwt op station X, kan een ander de vrijkomende materialen gebruiken op station Y. ‘Met de andere bureaus werken we aan een toegankelijke digitale grondstoffenbank, waarin we elkaars vrijkomende bouwmaterialen langs zien komen, en circulair kunnen inzetten voor eigen projecten’, vertelt de projectmanager.

Een inspirend voorbeeld van een duurzaam station vind je in Delft. Het station op de campus opende afgelopen december als eerste energieneutrale station van Nederland. 808 zonnepanelen zorgen voor de hele energievoorziening, en zijn goed voor een CO2-reductie van 105.000 kilogram per jaar. Ook de voorpleinen en perrons zijn vernieuwd. Antea Group heeft Strukton ondersteund bij dit proces met onder andere de verzorging van het ontwerp.