Maar liefst tien ministers en staatssecretarissen moeten zich vanuit verschillende ministeries gaan buigen over belangrijke ruimtelijke opgaven als wonen, natuur, de energietransitie, klimaat, infrastructuur, water, bedrijvigheid en stikstof. BZK, EZK, LNV en IenW moeten het met elkaar doen.

Het afgelopen decennium bleek dat een samenhangende visie en regie op deze thema’s urgenter zijn dan ooit. We struikelen over ellenlange discussies over distributiecentra en verdozing, over energieslurpende datacenters in polders, leeglopende winkelstraten en toenemende druk op het wegennet en de nationale wooncrisis.

Als minister van Ruimtelijke Ordening is De Jonge dé aangewezen persoon voor het aanbrengen van de samenhang en het formuleren van de oplossingen voor deze opgaven. Als minister van Volksgezondheid ging hij samen met het Outbreak Management Team de coronacrisis te lijf. Nu moet hij een nieuw team samenstellen om de al veel langer slepende ruimtecrisis de baas te worden. Het Ruimtelijk Management Team.

Laat hem de ruimteregisseur zijn die de toekomst van Nederland bewaakt. En laat hem dat, net als de filmregisseur, doen met een sterk team van uiteenlopende experts. Natuurlijk moet hij verbinding zoeken met zijn collega’s bij BZK en de andere ministeries. Maar om te voorkomen dat de overheden onderling in eindeloze discussies vervallen, is ook input van mensen met praktijkervaring nodig. Van mensen uit de private en publieke sector en met verschillende achtergronden.

Denk aan bouwers, ontwikkelaars, institutionele beleggers en de corporaties, aan milieuorganisaties, aan energieleveranciers en netbeheerders, aan infrapartijen als ProRail en de NS, aan de VNG en de G40. Uit al deze hoeken kwamen de afgelopen jaren belangeloos suggesties voor een robuuste ruimtelijke inrichting van Nederland. Nu is het tijd om ze te bundelen. In een NOVEX en een Nationaal Woningplan, waarin niet alleen aandacht is voor wonen maar ook voor energie, groen, mobiliteit, werk en leefbaarheid.

De gebundelde krachten van het RMT en de tien bewindslieden kunnen de basis zijn voor de ruimtelijke visie en betere inrichting waar Nederland naar snakt. Daarmee heeft Hugo de Jonge een unieke kans om het ‘nieuw elan’ van een nieuwe generatie bestuurders te laten zien.