In de discussie over het ondersteunen van regionale vliegvelden moeten daarom primair maatschappelijke belangen centraal staan. 'Hierbij kan gedacht worden aan de bereikbaarheid van afgelegen gebieden, het ondersteunen van het regionale imago, het streven naar spreiding van passagiers of ander functies van de luchthaven zoal het huisvesten van een vliegschool of het accommoderen van een traumahelikopter', zegt economisch geograaf Pot in een persbericht van de RUG. 'Het wel of niet ondersteunen van een klein vliegveld is een politieke keuze, waarbij alle maatschappelijk belangen gewogen moeten worden. Een puur economische kosten-baten analyse zal in veel gevallen echter negatief uitpakken', aldus Pot.

Dat luchtvaart en economisch groei met elkaar verbonden zijn staat volgens de onderzoekers buiten kijf. Deze relatie is echter een stuk zwakker voor kleinere vliegvelden dan voor grotere luchthavens met een veelvoud aan bestemmingen en aansluitingen. Ook de richting van het verband is niet eenduidig. Vliegverkeer kan economische groei bevorderen, maar net zo goed kan het zijn dat economische groei het vliegverkeer stimuleert, aldus het persbericht.

Voor grotere luchthavens bestaat de duidelijkste aanwijzing, waarbij economische groei en de groei van de luchthaven elkaar opstuwen. Voor kleinere luchthavens is de groei in het vliegverkeer in de meeste gevallen volgend aan economische groei. 'Alleen in economisch achtergebleven maar dichtbevolkte regio’s door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een centrale stad is er enige aanwijzing dat kleine luchthavens met een stabiel netwerk economische groei kunnen aanjagen', aldus het persbericht.

Zie ook de volledige publicatie van ‘Small airports: Runways to regional economic growth?