Al op 15 december presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een herziening van de energierichtlijn: nieuwe gebouwen in de Europese Unie mogen niet langer ‘bijna’, maar moeten na 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Openbare gebouwen moeten zelfs al in 2027 aan die eis voldoen.

De aanpassing maakt deel uit van een langetermijnstrategie van de EU om de jaarlijkse renovatie van gebouwen in 2030 op zijn minst te verdubbelen. De nieuwe EPBD is volgens de commissie een opgewaardeerde versie van het bestaande raamwerk en reflecteert hogere ambities en noodzaak voor klimaatadaptatie. Volgens de commissie biedt het lidstaten nog altijd de flexibiliteit om goed om te kunnen gaan met de lokale verschillen in de gebouwde omgeving.

De oorspronkelijke Energy Performance of Buildings Directive trad in 2003 al in werking, met als doel om verbeterde energieprestaties te stimuleren in gebouwen in de Europese Unie. De richtlijn is sindsdien al twee keer eerder herzien en dat maakt de nieuwe EPBD nummer vier. Hierin stelt de Europese Comissie dat een emissievrij gebouw (ZEB) een zeer hoge energieprestatie heeft in overeenstemming met het principe van energie-efficiëntie. De zeer lage hoeveelheid energie die daarbovenop nog steeds nodig is, wordt volgens de nieuwe richtlijn geheel gedekt door hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en restwarmte uit de directe omgeving. Renovatiepaspoorten moeten eigenaren van gebouwen helpen met het formuleren van een plan voor gefaseerde renovatie om aan de emissievrije eis te voldoen.

In 2050 moeten alle Europese gebouwen dus emissievrij zijn. Momenteel richt de EPBD zich nog voornamelijk op het energiegebruik en de broeikasuitstoot van gebouwen. In 2022 neemt de richtlijn ook de gehele levenscyclus van een gebouw mee. Ook moeten lidstaten extra aandacht besteden aan de gezonde klimaatomstandigheden in huis, klimaatadaptatie, brandveiligheid, seismische activiteit, inclusieve toegankelijkheid voor personen met een handicap en koolstofverwijdering. Concreet betekent de voorgestelde [JB1] nieuwe herziening het volgende:

Nieuwe gebouwen

  • Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrije gebouwen zijn
  • Nieuwe openbare gebouwen moeten vanaf 2027 emissievrij zijn vanaf 2027.
  • Vanaf 2030 moet voor nieuwbouw het levenscyclus Global Warming Potential (GWP) worden berekend. Vanaf 2027 moet het levenscyclus Global Warming Potential (GWP) worden berekend voor grote gebouwen (met een nuttig vloeroppervlak groter dan 2000 vierkante meter).

Openbare gebouwen:

  • Na 1 januari 2027 moeten openbare gebouwen minimaal voldoen aan klasse F
  • Na 1 januari 2030 moeten openbare gebouwen minimaal voldoen aan klasse E

De utiliteitsbouw:

  • Na 1 januari 2027 moeten utiliteitsgebouwen minimaal voldoen aan klasse F
  • Na 1 januari 2030 moeten utiliteitsgebouwen minimaal voldoen aan klasse E

Woongebouwen:

  • Na 1 januari 2030 moeten alle woongebouwen minimaal voldoen aan klasse F
  • Na 1 januari 2033 moeten alle woongebouwen minimaal voldoen aan klasse E

Op de Europese schaal krijgen de vijftien procent minst energieefficiënte gebouwen de score G. Gebouwen ontvangen de klasse A wanneer zij volledig emissievrij zijn. De klassificering baseert zich op een 'geharmoniseerde Europese schaal', zodat individuele lidstaten zo hun eigen energieprestatieschaal kunnen bepalen. Zij hebben ook de mogelijkheid om zelf beleid te bepalen vanaf het moment dat de energieprestatiecertificaten vereist zijn.