Tot en met kabinet Rutte III ontbrak die regierol juist. ‘Of de regierol van de energietransitie nu bij het Rijk, de provincie of de gemeenten ligt, dat is soms niet helemaal bekend’, vertelt Liander-woordvoerder Peter Hofland. ‘De overheid kan en moet daar meer regie in gaan pakken.’ 

‘In de toekomst wordt het energiesysteem veel groter’, gaat hij verder. ‘Er wordt meer gebruikgemaakt van waterstof, meer van warmtenetten. Daarnaast gaan we het aardgasnet op een andere manier gebruiken. Als je dat in goede banen wil leiden met andere opgaven zoals de woningbouw, dan moet het Rijk meer verantwoordelijkheid nemen.’

TenneT-woordvoerder Eefje van Gorp kan zich vinden in de woorden van haar collega: ‘Iemand moet toch een beeld schetsen hoe het energiesysteem er in de toekomst gaat uitzien? Wat gaan we met waterstof doen? Hoeveel gaan we importeren? Wat doen we met de industrieclusters? Hoe gaan we die verduurzamen? Een groot, alomvattend plan is daarom echt nodig.’

Prikkels (lees: subsidies) horen volgens haar thuis in dit alomvattende plan. Niet aan de aanbodkant, zoals nu het geval is met de SDE++-subsidies, maar meer aan de vraagkant. ‘Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om te verduurzamen. De grote industrie in Nederland zorgt voor meer dan de helft van ons energieverbruik. Je zou dan een grote slag slaan.’

Hoopvol

TenneT en Liander zijn alvast enthousiast over de aanstelling van D66’er Rob Jetten als minister van Klimaat en Energie, en ook met de plannen uit het regeerakkoord. Van Gorp: ‘D66 is een vooruitstrevende partij, dus het ziet er gunstig uit.’ Hofland: ‘We zijn blij dat er 35 miljard euro beschikbaar is gemaakt voor het Klimaat- en Transitiefonds. 4 miljard euro daarvan is bestemd om de energie-infrastructuur te verbeteren, dus we hebben aandacht.’