Al jaren wordt aangenomen dat natuur binnen een straal van een kilometer van invloed is op de waarde van je huis. Het onderzoek van Daams verschuift de kilometerbarrière door anders te kijken naar de waarde van natuur. De onderzoeker hanteert in zijn onderzoek het effect van natuur die hoog op de aantrekkelijkheidsladder staat van mensen, en neemt dus niet per definitie elk saai grasveldje mee.

Veel grotere waarde natuur

Die nieuwe aanpak leidt ertoe dat aantrekkelijke natuur tot een afstand van liefst zeven kilometer de prijzen van woningen omhoogstuwt. Woon je dicht bij aantrekkelijke natuur, dan is het effect het sterkst: 16% van de woningprijs. Hoe verder je woont, hoe kleiner het effect wordt; het effect is 1,6% op een afstand van zeven kilometer en daarna wordt het verwaarloosbaar klein. Hoewel het effect per woning relatief klein is op zeven kilometer afstand, treft het op die afstand de prijzen van veel woningen. Door die conclusie blijkt natuur een veel grotere waarde op de woningmarkt te hebben dan gedacht.

Meer beleidsinspanning nodig

Daams stelt dat zijn bevindingen veel grotere investeringen in (het behoud van) aantrekkelijke natuur rondom steden legitimeren. Dat is relevant voor het welbevinden van mensen die in steden wonen, voor natuurbeheerders en voor stedelijk ruimtelijke-ordeningsbeleid. Daams laat zien dat meer beleidsinspanning nodig is om vooral rond steden mensen toegang te bieden tot aantrekkelijke natuur.

Het complete proefschrift leest u hier.