Voor 1 april bepaalt het kabinet hoeveel gas er definitief dit gasjaar uit het Groningenveld moet komen. De bekendmaking van EZK dat er meer gas gewonnen wordt, wordt in Groningen niet goed ontvagngen. De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt het 'onbegrijpelijk dat EZK de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien', schrijft de organisatie op haar site. 'Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid van haar burgers omgaan.'

'Eerder zei demissionair minister Stef Blok dat er enkel meer gas gewonnen zou worden bij een strenge winter, maar aan deze belofte houdt de overheid zich niet meer. De ophoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nóg langer blijft voortduren, zeker met een achterlopende versterkingsoperatie. Daarnaast blijft het gissen wanneer de gaskraan definitief dichtgedraaid wordt – Groningers leven hierdoor in onzekerheid en zijn ongerust over hun toekomst.'

Stikstoffabriek

De hogere verwachting heeft volgens EZK twee oorzaken. Ten eerste de al in november 2021 gemelde vertraging van de ingebruikname van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Doordat deze later klaar is dan gepland, kan minder hoogcalorisch gas worden omgezet. Daardoor is er onvoldoende laagcalorisch gas - gas dat Nederlandse huishoudens gebruiken - om vanaf april de leveringszekerheid te waarborgen en de gasopslagen in Norg en Grijpskerk te vullen. De inzet van de gasopslagen zijn nodig om het Groningenveld te kunnen sluiten.

Duitsland heeft meer nodig

De tweede reden hangt samen met de gasvraag uit Duitsland. Onlangs gaf Duitsland aan 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in hun energiebehoefte te voorzien. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht. Daarnaast valt de winning van laagcalorisch gas in Duitsland dit gasjaar lager uit, en de opslagen zijn minder gevuld dan normaal.

Demissionair minister Blok van EZK heeft eerder deze week bij zijn Duitse collega zijn ‘grote zorgen’ geuit over deze ontwikkeling en om opheldering gevraagd, aldus EZK in een persbericht. Ook heeft hij Duitsland ‘met klem verzocht’ om alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de extra vraag niet nodig is. Duitsland heeft overigens steeds zeer goed meegewerkt met de afbouw van de gasvraag, zodat het Groningenveld eerder kan sluiten.

Extra aardbevingsrisico’s onzeker

Vanwege de tegenvallers is TNO gevraagd om een aanvulling te maken op de seismische dreigings- en risicoanalyse uit maart 2021. Staatstoezicht op de Mijnen zal op basis hiervan over de veiligheidsrisico’s adviseren. Pas daarna volgt een definitief besluit.