Op 4 januari 2021 werd de Amersfoortse binnenstad autoluw. Om het geringe autoverkeer strenger te reguleren, voerde de gemeente enkele nieuwe maatregelen in: op straat parkeren in de binnenstad vereist nu een vergunning, er verdwenen 71 betaalde parkeerplekken, én bezoekers van bewoners van de binnenstad kunnen tegen een verlaagd tarief in één van de gemeentelijke parkeergarages parkeren.

De rekenkamer Amersfoort deed vervolgens onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen in de stad. In totaal heeft Amersfoort dertien openbare parkeergarages, waarvan negen in en rondom het centrum. In vier garages heeft de gemeente een direct belang, waarvan drie in het centrum liggen: Stadhuisplein, Koestraat en Flintplein. Veel andere garages in de gemeente zijn eigendom van particulier Q-Park.

‘De gemeente gebruikt dus haar eigen parkeergarages om het autoluwbeleid te ondersteunen. En dat in een markt waarin de gemeente concurreert met de particuliere exploitanten van parkeergarages, zoals Q-park’, schrijft de kamer in haar rapport. Volgens de rekenkamer is dat in strijd met de Wet Markt en Overheid, waarin staat dat de gemeente zich in deze situatie zich moet opstellen als een particuliere exploitant, zodat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

De rekenkamer waarschuwt de gemeente dat het parkeertarief minimaal kostendekkend moet zijn, en dat tariefreducties niet zijn toegestaan om beleid uit te voeren. Ook heeft de gemeente vooraf geen overleg gehad met de particuliere exploitanten en beheerders van centrumgarages over de plannen. De kamer adviseert de gemeente daarom om haar garages zorgvuldig te laten toetsen aan de bepalingen in de Wet Markt en Overheid.

Kwaliteit garages

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kwaliteit van de drie gemeentelijke centrumgarages beneden gemiddeld is. Dat komt door de leeftijd van de garages, maar ook door de staat van onderhoud, de aanwezigheid van voorzieningen en beschikbare diensten. Omdat parkeergarages meetellen in het visitekaartje voor een stad, adviseert de rekenkamer de gemeente om samen met particuliere exploitanten, beheerders en stakeholders de kwaliteit van het parkeren in Amersfoort te verbeteren.

Dit kan met een gericht investeringsprogramma. Een door de rekenkamer genoemd voorbeeld is de invoering van een informatiesysteem waarmee de actuele bezetting van de garages in beeld kan worden gebracht. De openbare parkeergarages in Amersfoort scoren gezamenlijk over het algemeen wel voldoende.

Op vraag om een reactie van Stadszaken, zegt de gemeente Amersfoort het onderzoeksrapport op 1 februari 2022 te bespreken, en daarna over de aanbevelingen te besluiten.