In het volledige nieuwe kabinet zitten meer vrouwen dan ooit. Dat gaat ook op voor functies die met de fysieke leefomgeving te maken hebben: de helft wordt gevuld door een vrouw. Ook de verdeling van de functies tussen de VVD, D66 en het CDA is redelijk gelijk.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot (CDA). Bruins Slot was van 2010 tot 2019 Kamerlid namens het CDA. Ze hield zich bezig met defensie, sport en medisch-ethische vraagstukken. In 2019 werd ze gedeputeerde in de provincie Utrecht. Ze was verantwoordelijk voor bestuur, natuur, landbouw, toerisme, recreatie, bodem, water en sport. Deze thema’s sluiten meer aan bij LNV dan bij BZK.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge (CDA). De Jonge heeft geen aantoonbare ervaring met ruimtelijke ordening of de woningmarkt. Wel brengt hij veel bestuurlijke ervaring mee. De afgelopen vier jaar was hij minister van VWS. Daarvoor was hij wethouder in Rotterdam, van 2010 tot 2017. Hij had de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Gezin en de portefeuille Zorg.

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen (D66). Van de drie BZK-bewindslieden lijkt Van Huffelen het meest ‘thuis’ bij dit ministerie. In de jaren negentig werkte ze bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Na een decennium bij Essent keerde ze in 2010 terug naar de politiek: Van Huffelen was tegelijkertijd met aanstaande VRO-collega De Jonge wethouder in Rotterdam. Van 2010 tot 2014 was ze verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte. Die laatste twee zijn typische BZK-thema’s. Later werd Van Huffelen Eerste Kamerlid (2019-2020). De afgelopen twee jaar was ze staatssecretaris van Financiën.

Economische Zaken en Klimaat

Minister van Economische Zaken: Micky Adriaansens (VVD). In 2019 werd Adriaansens lid van de Eerste Kamer. Ze werd voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ruimtelijke ervaring deed Adriaansens op bij adviesbureau TwynstraGudde. Van 1999 tot 2003 werkte ze hier als adviseur en sinds 2016 is ze voorzitter van de raad van bestuur.

Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66). Jetten profileert zich al langere tijd op duurzaamheid en klimaat. Tussen 2010 en 2017 was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen. In 2017 kwam hij in de Tweede Kamer. Hij was woordvoerder klimaat, energie en gas, spoor, democratische vernieuwing en Economische Zaken. Jetten is mede-indiener van de Klimaatwet.

Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief (D66). Een man met veel economische ervaring. Sinds 2020 is Vijlbrief staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III en in 2021 werd hij geïnstalleerd als Kamerlid. Verder was Vijlbrief bijzonder hoogleraar economische politiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en was thesaurier-generaal bij Financiën. De thesausier-generaal houdt zich bezig met economisch beleid.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer (ChristenUnie). Staghouwer heeft aantoonbare ervaring met de beleidsthema’s van LNV. Sinds 2013 is hij gedeputeerde in Groningen, met in zijn portefeuille onder meer Landbouw en visserij en Natuur en landschap.

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal (VVD). Van der Wal is sinds 2019 gedeputeerde in Gelderland. Ze is onder meer verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit en luchtvaart. Thema’s die zeker raakvlakken hebben met de stikstofcrisis. Verder werkte Van der Wal bij twee bouwbedrijven, mogelijk ook relevante ervaring voor het verhelpen van de stikstofcrisis.

Infrastructuur en Waterstaat

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers (VVD). Nog een Rotterdamse wethouder. Van 2007 tot 2008 was Harbers wethouder Economie, Haven en Milieu in de Maasstad. In 2009 volgde Kamerlidmaatschap namens de VVD en in 2019 werd hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen (CDA). Heijnen neemt bestuurlijke ervaring mee uit Maastricht. Daar was ze de afgelopen drie jaar wethouder Economie, (EU)-Regionalisering en Sociale Innovatie. Van maart 2015 tot maart 2018 was ze lid van de Euregioraad Maas-Rijn.