Schoolgebouwen liggen vrijwel altijd in stedelijk gebied. Door het grote oppervlak aan bebouwing en verharding is het daar vaak warmer dan in het buitengebied (het hitte-eilandeffect). Dit effect is groter naarmate de bebouwing dichter is en er zijn verschillen gemeten tot 8 à 10 graden Celsius.

Uit onderzoek is gebleken dat hittestress het concentratievermogen en de leerprestaties vermindert en bij extreme waarden of lange duur ook de gezondheid negatief kan beïnvloeden. In de factsheet ‘Leren’ van De Groene Stad is te lezen dat een groen schoolplein volgens onderzoek het werkgeheugen en concentratievermogen bevordert; dat het uitnodigt om in de pauzes naar buiten te gaan en om bezig te zijn met natuur; dat het bijdraagt aan een beter sociaal klimaat; dat het buitengroen in de zomer hitte in en rondom de school vermindert; en dat uitzicht op groen stressverlagend werkt.

Gomarus College

Het Gomarus College in Drachten opende in maart 2019 het nieuwe schoolgebouw nadat de oude school was gesloopt. Het schetsontwerp voor het nieuwe schoolplein voldeed echter niet volledig aan de wensen van de school. De wens was een groen schoolplein waarbij aandacht moest zijn voor bevordering van de biodiversiteit en mogelijkheden voor spel en ontspanning. De directie van de school zocht contact met gemeente Smallingerland omdat de manier waarop de gemeente op verschillende plekken in Drachten de ‘grijze’ plekken had ‘vergroend’ de school zeer aansprak.

Douwe de Haan, projectvoorbereider bij de gemeente en verantwoordelijk voor het ontwerp, had al ervaring met dergelijke projecten, zo vertelt hij op de site van Green Cities Europe.

‘Elders in Drachten hebben we de afgelopen jaren verschillende ‘grijze’ plekken vergroend op een manier die de directie van het Gomarus College heeft aangesproken. Zo hebben we licht glooiende terreinen aangelegd en daar kruidenmengsels ingezaaid en bloembollen geplant, dit alles gericht op het aantrekken van vlinders, bijen en insecten. Het zijn mooie, levende plekken geworden met jaarrond een interessant en afwisselend beeld: als de bollen uitgebloeid raken nemen de kruiden het over. De school wilde dit ook voor haar groene schoolplein. Bijkomend voordeel is dat het goedkoop in onderhoud is.’

Glooiend

De Haan heeft zich bij het ontwerpen van het groene schoolplein laten inspireren door het werk van de Friese tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851), die veel glooiende elementen in zijn ontwerpen toepaste. Voordeel van dit ontwerpelement is volgens De Haan dat het voor een onderhoudsploeg direct herkenbaar is, zodat de kans dat het terrein onbedoeld gemaaid wordt, minimaal is. Een in het oog springend onderdeel bij het schoolplein in Drachten is de half ingegraven muur met insectenhuizen.

De school ligt aan de rand van een woonwijk, langs een doorgaande weg. De school en de gemeente waren het erover eens dat het nieuwe groene schoolplein toegankelijk moest zijn voor leerlingen, medewerkers en buurtbewoners. Dat betekent dus geen hekken en sterke soorten bomen, heesters en vaste planten.

In het project werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met het hergebruik van materialen. Ook bleven bestaande elementen bewaard. Zo werd het schoolgebouw op een andere plek gebouwd om twee monumentale rode beuken te behouden. Daarnaast kregen overgebleven stenen de functie van insectenhotels.

Groenkeur-deelnemer

Het schoolplein is aangelegd door De Enk Groen en Golf. Het bedrijf bezit diverse certificaten van Stichting Groenkeur zoals BRL Groenvoorziening, en BRL Dak- en Gevelbegroening. De heesters komen van boomkweker Boot & Dart Boomkwekerijen dat in het bezit is van onder meer het Groenkeur-productcertificaat Boomkwekerijproducten en ‘On the way to PlanetProof’.