In Europa zou de fabriek de eerste van zijn soort zijn. Rest- en afvalstromen zoals afgewerkt frituurvet worden omgezet in biokerosine, duurzame vliegtuigbrandstof. Deze vorm van brandstof levert nog steeds C02-uitstoot op, de winst zit vooral in een reductie van CO2 in de productieketen. Bij de lancering van het plan voor de fabriek in Delfzijl sprak de provincie van ‘een grote stap naar de groene industrie van de toekomst’. Dit omdat de productie van biokerosine gebruik maakt van groene waterstof als energiebron. Een van de vier spelers uit het consortium, KLM, neemt zeker driekwart van de productie af.

Al in 2019 werden de plannen voor de fabriek gepresenteerd, na eerder uitstel tot 2024 is er opnieuw vertraging aangekondigd. ‘SkyNRG streeft ernaar om per 2025-2026, 100.000 ton biokerosine per jaar te produceren. Deze startdatum wijkt af van eerdere verwachtingen’, zo staat in een brief van Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De ontwerpfase van de fabriek is daarentegen wel al afgerond. Ook zijn alle benodigde vergunningen klaar om te worden ingediend. Maar de pandemie en het stikstofdossier gooien roet in de duurzame plannen van het consortium, aldus de vier deelnemende partijen in het consortium.

Havenstad Rotterdam

Andere initiatieven voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof gaan echter wél door. Zo meldt minister Visser in haar brief dat het Finse bedrijf Neste in Rotterdam een al bestaande fabriek voor biokerosine in 2023 gaat uitbreiden naar 500.000 ton per jaar. Daarnaast neemt het bedrijf uiterlijk volgend jaar de beslissing of zij in Rotterdam nog een tweede fabriek gaat bouwen. Shell heeft ook plannen in de havenstad: zij wil ruim 800.000 ton kerosine produceren in een nog te bouwen raffinaderij, waarvan de helft uit duurzame biokerosine bestaat.