Scrollend door mijn LinkedIn kwam ik een artikel tegen over de zelfrijdende auto, die over 20 jaar gemeengoed kan zijn. Dan zijn files ineens niet zo erg meer, want je hoeft toch niet op de weg te letten en je hebt dan wél de rust en ruimte om te werken. Wat een uitkomst zou dit zijn!

Voor een mobiliteitsplanoloog als ik is dit soort ontwikkelingen heel interessant. Ik vind het met name leuk om door te denken over wat deze innovaties voor effect kunnen hebben op ons ruimtegebruik. En daarbij komt meteen het beeld van de Promenade Plantée in Parijs in mij op. De Promenade Plantée is heel beroemd omdat deze oude spoorlijn helemaal niet meer gebruikt wordt. Als spoorlijn dan…

De Promenade Plantée is nu een langgerekt park in Parijs. De oude, voormalige verhoogde spoorweg is omgebouwd tot park, de bogen onder de spoorweg zijn omgebouwd tot winkels en galerieën en er is een fietspad aangelegd. Wat dit zo bijzonder maakt, is dat het maar weinig voorkomt dat infrastructuur wordt aangelegd, vervolgens door innovatie overbodig wordt en dan nog een tweede leven krijgt als bijvoorbeeld een park. Politieke partijen hebben het vaak over de aanleg van meer asfalt, meer spoorlijnen, meer bushaltes en meer parkeerplekken, maar er zijn maar weinig verkiezingsprogramma’s die zich profileren met het weghalen ervan.

Radicale afname autobezit

Toch zal de Promenade Plantée niet het laatste voorbeeld zijn van een nieuwe toepassing van oude infrastructuur. Er verandert immers een hoop op het gebied van mobiliteit en daardoor zal sommige infrastructuur overbodig worden. Door de opkomst van de deeleconomie en de opkomst van de e-bike zien we bijvoorbeeld het autobezit nu al afnemen.

De invoering van zelfrijdende auto’s kan die afname radicaal versnellen. De eerste onderzoeken laten een potentiële afname van 85% in autobezit zien als we in een zelfrijdende deelauto stappen. Dit heeft een enorm effect op de ruimte om ons heen. Bij mij in de straat zijn bijvoorbeeld 10 parkeerplekken. Een afname van 85% zou betekenen dat we nog maar 1,5 parkeerplek nodig hebben om alle auto’s in de straat te kunnen voorzien van een parkeerplaats. Dat is ruim 100 vierkante meter vrijgekomen ruimte.

De veranderingen in de mobiliteit hebben effect op de openbare ruimte, dat is duidelijk. Niet alleen komen er extra elektrische laadpalen, meer fietspaden en meer deelauto’s; er zal ook veel infrastructuur overbodig worden. En die extra ruimte is altijd welkom. Wat zullen we doen met al die vrijgekomen parkeerplekken? Een mini-Promenade Plantée behoort zeker tot de mogelijkheden!