De provincie en gemeenten in Noord-Holland en netbeheerders Liander en TenneT verenigen zich in de Taskforce om transformatorstations en elektriciteitskabels zo snel mogelijk te verzwaren. Om het elektriciteitsnet te versterken, komen er extra masten, hoogspanningslijnen, transformatorstations, elektriciteitsverdeelstations, kabels en transformatorhuisjes. In totaal gaat het om de uitbreiding van 38 bestaande stations en om de bouw van 27 nieuwe stations. Die werkzaamheden hebben een enorme omvang: alleen al in de regio Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 3000 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels en honderden extra transformatorhuisjes. 

Waar dit allemaal moet gebeuren, is nog niet helemaal bekend. De provincie en gemeenten gaan samen met de netbeheerders kijken welke netuitbreidingen het belangrijkste zijn. Om dat te bepalen, moet onderzocht worden welke netuitbreidingen de meeste knelpunten kunnen oplossen. 

Slimme oplossingen 

In de tussentijd richt de Taskforce zich op slimme oplossingen en preventie. Zo kan er worden afgewogen of er prioriteit gegeven moet worden aan woningbouw, industrie, elektrificatie van vervoer of de opwek van energie bij de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Per knelpunt kan die prioriteit verschillen, zo staat er in het persbericht. 

Ook zoeken ze naar een betere samenwerking in gebieden waar op dit moment grote elektriciteitstekorten bestaan, zoals HoogTij of Schiphol Trade Park/SADC. Daarnaast vraagt de Taskforce om extra inzet van gemeenten om kabels en stations in de omgeving in te passen. Om die procedures sneller te kunnen doorlopen, kunnen gemeenten met steun van de provincie menskrachten inhuren. Voor deze plannen trekt de provincie Noord-Holland twee miljoen euro uit.

“Samen toekomstbestendig worden”

Gedeputeerde Edward de Stigter (Klimaat en Energie) vindt de Taskforce een stap in de goede richting: “Ik ben trots dat we vandaag in zo groten getale laten zien dit probleem serieus te nemen. En vooral dat we het aan gaan pakken. Overheden en netbeheerders hebben hier beide een rol in. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de elektriciteitsnetwerken in Noord-Holland weer toekomstbestendig worden en blijven. Daarvoor zetten wij ons graag in.” 

Bij de netbeheerders horen we eenzelfde geluid. Robert Kuik, manager grid planning bij Tennet: “We bevinden ons in een uitdagend tijdperk waarin de klimaatambities groot zijn en er steeds meer behoefte is aan elektriciteit. Dit heeft grote impact op het elektriciteitsnet en dit zien we ook in Noord-Holland, waar veel plannen zijn voor verduurzaming van de industrie en duurzame productie. De aanpassing van de netten vraagt daarbij om brede samenwerking. In de nieuwe taskforce zijn we samen creatief en kunnen we de juiste keuzes maken om de verduurzaming in Noord-Holland tijdig, veilig en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren.”