UPDATE: Van der Wal is uiteindelijk niet de minister voor VRO geworden. Dat werd Hugo de Jonge. Van der Wal is minister voor Natuur en Stikstof.

De 48-jarige Van der Wal-Zeggelink is geboren in Overijssel en studeerde tussen 1993 en 1997 Facility Management aan de Hogeschool InHolland. In die jaren behaalde zij aan de UvA ook haar kwalificatie om les te mogen geven aan. Met die bevoegdheid gaf ze enkele jaren les op de Hogeschool InHolland. 

Voor haar mogelijke nieuwe functie als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening is haar werkervaring als projectmanager bij Bureau Organisatie Bouwwezen (een bedrijf dat helpt bij het bouwen van overheidsgebouwen) en Wallink Advies (een bedrijf dat helpt bij het bouwen van zorginstellingen) relevant. Tussen 2000 en 2010 was Van der Wal-Zeggelink hier werkzaam. 

Bron: GeenStijl

Lokale en provinciale politiek

Haar politieke carrière begon daarna in de gemeente Harderwijk, waar zij namens de VVD vier jaar zitting nam in de gemeenteraad om daarna wethouder te worden. Als wethouder in haar eerste termijn (2014-2018) had Van der Wal-Zeggelink de portefeuilles Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Recreatie & Toerisme en Sport, in haar tweede termijn (2018-2019) ging ze over duurzaamheid, ruimtelijke opgaven, water, recreatie & toerisme en evenementen.

Om lid te worden van de Gedeputeerde Staten in Gelderland, nam zij in juni 2019 afstand van haar functie als wethouder in de gemeente Harderwijk. Bij haar nieuwe functie werd ze verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit, luchtvaart, de gebiedsagenda’s Gelderse Corridor en FruitDelta, project Rail Terminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen. 

Na haar aftreden als wethouder klonk er (anonieme) kritiek vanuit Harderwijk. ‘Ik kan niet zo snel een wapenfeit noemen waar Christianne zich als wethouder mee heeft onderscheiden’, tekende De Stentor op uit de mond van een raadslid. ‘Uiteindelijk heeft ze niet echt iets wezenlijks gepresteerd.’ Een ander raadslid bevestigde die woorden: ‘De leegstand in de binnenstad is de laatste jaren weer flink toegenomen. Dat terwijl omliggende gemeenten het stukken beter doen.’ De regiokrant schrijft daarnaast dat Van der Wal-Zeggelink er niet in is geslaagd om (ruimtelijke) ontwikkelingen op het Dolfinariumeiland van de grond te krijgen: ‘Een smetje op haar blazoen.’

Partijvoorzitter

Over haar eigen politieke filosofie zei Van der Wal-Zeggelink rond die tijd op de website van de Gedeputeerde Staten: ‘Ik houd van aanpakken en samenwerken. Voor mij staat de mens centraal, want we doen het als bestuur altijd voor mensen. Ik vind dat liberalisme moet werken voor mensen. Daarbij past het dus ook om te kijken wie waarover gaat en focus aan te brengen. En áls we dan een keuze maken, vervolgens ook doorpakken en ervoor staan.’

Bij de VVD is dat een mindset waar ze van houden. Al vier jaar is Van der Wal-Zeggelink de landelijke partijvoorzitter, nadat ze in mei 2016 al was toegetreden tot het landelijke bestuur. Toen vorige week in het coalitieakkoord bekend werd dat de helft van de ministers vrouw zou zijn, werd haar naam al in verscheidene media opgeworpen als mogelijke minister.