Niet vaak werden discussies over ruimtelijke ordening zo breed gevoerd, en met zo veel aandacht gevolgd door een breed publiek. Ruimtelijke thema’s als de wooncrisis, de energietransitie en centrale regie bepaalden vaak het gesprek van de dag. In het coalitieakkoord neemt de fysieke leefomgeving een belangrijke plek in, met als kers op de taart de aankondiging van een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Onze redactie merkte dat ruimtelijke thema’s ook buiten de vakmedia buitengewoon veel aandacht genoten, een ontwikkeling die we graag zien. De fysieke leefomgeving moet namelijk nooit iets van ‘de experts’ zijn. Ruimtelijke ordening gaat iedereen aan, dus het is goed dat meer mensen zich bewust zijn van de uitdagingen in het vakgebied.

Dat wil niet zeggen dat we er zijn. De komende jaren staat Nederland voor een ongekend grote ruimtelijke opgave. Veel bestemmingen dingen samen naar de beperkt beschikbare ruimte. Wonen, leefbaarheid, mobiliteit, energie, groen en bedrijvigheid: voor een succesvol land hebben we niet of-of nodig, maar en-en. Dat blijkt ook uit onze best gelezen artikelen: u had duidelijk behoefte aan een breed perspectief op de fysieke leefomgeving.

 1. Opinie: De woningnood is een luxeprobleem 
 2. Zo stuurt het Rijk op meer woningbouw in de 14 NOVI-Verstedelijkingsgebieden 
 3. Woningprijzen blijven flink doorstijgen, hebben we een bubbel?  
 4. WikiHouse: Almeers debuut zorgt voor wereldwijde interesse
 5. Jan Gehl: ‘Er is een onstilbare honger naar betere steden. Steden voor mensen'
 6. Opinie: Onze stadslogistiek is te veel éénrichtingsverkeer
 7. Ollongren stelt maximering WOZ-puntentelling uit na ‘politieke spelletjes van de VVD’
 8. De deelstep komt eraan. Geofencing, dropzones en ‘eigenaarschap’ moeten hem temmen
 9. In zes stappen werken aan een gebiedsgerichte aanpak
 10. Rijksadviseur: ‘Eengezinswoningen in het groen, daar hebben we er genoeg van’
 11. 'Tactisch torpederen' bestemmingsplan is makkelijker, want je mag nu zonder zienswijze naar de rechter
 12. ‘In dit soort wijken is het leven echt anders dan in de rest van Nederland’
 13. Woningnood in Noord-Holland: ‘Bijzonder provinciaal landschap’ blokkeert woningbouw
 14. Nieuw dorp in de Zuidplaspolder? ‘Niets doen is geen optie’
 15. Maatschappelijke baten groen in de stad zijn enorm, maar wie betaalt de rekening?
 16. Van autovrij naar autoluw: ‘Een volledig autovrije binnenstad is gewoon niet realistisch’
 17. Ollongren vindt de Rotterdamwet ‘nuttig’ en zet de deur open voor uitbreiding, experts vrezen meer discriminatie en schendingen van mensenrechten
 18. Scheefhuren wordt duurder
 19. Zandzakken voor de deur, de Omgevingswet komt er (vertraagd) aan
 20. Casus: Met Knoop XL wil Eindhoven economische krachtpatser blijven
 21. Betere besluiten dankzij Dashboard Verstedelijking