College Rotterdam wil wethouder Volkstuinen

Het college van Rotterdam wil een aparte beleidsafdeling Volkstuinen in de volgende raadsperiode, met een expliciet onderdeel in een wethoudersportefeuille. Toezicht is nodig omdat uit onderzoek van Bureau Beke nog steeds sprake blijkt van overlast, illegale bewoning en criminele activiteiten, schrijft Binnenlands Bestuur. ‘Volkstuinen moet in alle steden onderdeel uitmaken van een wethoudersportefeuille’, reageert het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen (AVVN).

In opdracht van de gemeente deed Bureau Beke onderzoek naar de volkstuincomplexen van Rotterdam. Daaruit blijkt dat volkstuinen vaak een witte vlek zijn voor veel gemeentelijke afdelingen, omdat er weinig geregistreerd staat over de situatie op de complexen. Ook weten handhavers vaak niet dat de grond van de gemeente is, en dat complexen overdag vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Hierdoor komt handhaving zelden op bezoek bij volkstuinen, terwijl dat wel gewenst is. In een brief aan de gemeenteraad erkent burgemeester Aboutaleb dat de gemeente tekortkomt op dit toezicht.

De Maasstad is circa 5.000 volkstuintjes rijk, verdeeld over 44 complexen. Elk met actieve verenigingen, vrijwillige bestuursleden en tuinders. De Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) verhuurt namens de gemeente de complexen aan de verenigingen, en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de algemene delen op de complexen.

Meer beleid nodig onder gemeenten

‘Op basis van de politie-informatie en de interviews is er op nagenoeg alle complexen wel eens iets aan de hand’, aldus Bureau Beke. Denk aan inbraak, diefstal, vernieling, conflicten of illegaal verblijf. Extreme conflicten als geweld, brandstichting en criminele activiteiten als drugs en prostitutie worden ook genoemd. Het onderzoek beoordeelt de volkstuinverenigingen vervolgens op leefbaarheid en veiligheid: zes Rotterdamse verenigingen vragen om extra aandacht en nog eens zes verenigingen vragen om een flinke aanpak. De slecht scorende verenigingen danken dit vaak aan een selecte groep of straat in het complex.

‘De volkstuinverenigingen pachten de grond van de gemeente via de SViN, en zijn zelf verantwoordelijk voor de verhuur van tuinen aan de leden. Maar ondanks dat de meeste volkstuinverenigingen in Rotterdam sterke organisaties zijn, zijn sommige volkstuincomplexen kwetsbaar’, zegt Ruud Grondel, voorzitter van het AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren. ‘Sommige besturen zijn niet goed opgewassen tegen de problemen die kunnen optreden, zoals permanente bewoning, illegale bouwsels, of intimiderende gebruikers. Ik ben blij dat er nu een rapport ligt, en dat de gemeente maatregelen gaat nemen.'

Amsterdam kent 43 volkstuincomplexen, Den Haag 38 en Utrecht 15. Maar of de bovengenoemde problemen net zo aanwezig zijn in andere steden, is volgens de voorzitter lastig te zeggen. ‘Dit is per stad en complex erg verschillend, en daarbij benadruk ik graag dat het in veel complexen bijna altijd goed gaat.’ Het AVVN drong aan op een nulmeting van de situatie op de parken omdat zij zagen dat een aantal tuinen niet in orde waren. Mede daardoor is het onderzoek in opdracht van de gemeente gedaan. ‘De problemen herkennen wij niet bij andere gemeenten’, laat de voorzitter weten. ‘De Rotterdamse situatie is uitzonderlijk omdat er jarenlang werd verhuurd door de Rotterdamse Bond van Volkstuinders. Maar omdat veel taken hen te boven gingen, en de gemeente overstapte op de SViN, zijn veel besturen een tijdje ‘dakloos’ geweest.’

‘Wat wel een patroon is, is dat alle steden geen beleidsafdelingen hebben voor volkstuincomplexen’, zegt Grondel. ‘Dit is bij sport wel normaal, terwijl het hier ook gaat om verenigingen die grond van de gemeente huren. Er is meestal enkel een afdeling vastgoed die de verhuur van de tuinen regelt. Ik pleit er daarom voor dat alle steden volkstuinen een expliciet onderdeel maken van een wethoudersportefeuille.’

1.500 wachtenden

De belangstelling voor een volkstuin is al jaren groot. Het thuiszitten in coronatijd zorgde voor extra lange wachtlijsten. Volgens de Rotterdamse GroenLinks bevat de lijst naar schatting 1500 wachtenden. Volkstuinen bereikten daarbij eerder het nieuws, wegens de ruimtelijke druk op de grond. In veel steden zijn de complexen een aantrekkelijke plek op de kaart voor de gemeente, vanwege de wens om binnenstedelijk bij te bouwen.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen