Het kabinet trekt 1,25 miljard euro uit voor het ‘inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid.’

Uit eerder onderzoek van Bureau Berenschot bleek dat er jaarlijks nog ongeveer een miljard euro wordt bezuinigd op infrastructuur. En dat terwijl TNO juist berekende dat de begroting voor infraprojecten twee tot drie miljard euro moet toenemen om de Nederlandse infrastructuur op orde te houden.

In mei dit jaar deed een infracoalitie, met Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Cumela en NLingenieurs dan ook een beroep op de overheid. Zij wezen toenmalig minister Van Nieuwenhuizen op het achterstallige onderhoud van onze auto-, water- en spoorwegen, en de risico’s die dit met zich meebrengt, en noemde het belang van structureel 4 miljard euro per jaar. Daarvan is jaarlijks 1,5 miljard nodig voor (achterstallig) onderhoud.

Veel projecten toe aan onderhoud

Bouwend Nederland, onderdeel van de infracoalitie, reageert tevreden: ‘Onze beoogde 4 miljard was voor het totaalpakket aan infrastructuur, inclusief investeringen in nieuwe infra. We voorzagen een nodige 1,5 miljard euro voor het structurele tekort op de instandhouding van de bestaande infrastructuur, en zijn dus blij met de 1,25 miljard van de overheid.’

Bouwend Nederland reageert ook lovend op andere plannen: ‘wij werken aan de hand van de nieuwe plannen- en in aanvulling daarop, graag samen met de gehele Kamer en het kabinet om Nederland koploper te maken in mobiliteit die slimmer, groener en veiliger wordt. Het ondersteunen van ondernemers naar schoner vervoer en materieel is daarbij belangrijk. Dat de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld en extra wordt geïnvesteerd in waterveiligheid, is dan ook goed nieuws.’

Voor de invulling van het bedrag liggen vanuit beide kanten genoeg projecten op tafel. ‘Het ministerie heeft al een hele inventarisatie gemaakt die veel knelpunten in beeld brengt. Ook de Rekenkamer is hier twee jaar geleden mee bezig geweest’, reageert Bouwend Nederland. ‘De opgave om bruggen, wegen, tunnels en sluizen die aan het einde van hun levensduur zijn te vernieuwen, blijft desalniettemin groot. De genomen stappen zijn goed en de komende jaren zal dat nog om veel extra inzet vragen. De jarenlang opgebouwde tekorten zijn natuurlijk niet van de ene op de andere dag opgelost. Enkele voorbeelden: vorig jaar werd de Grevelingenbrug bij Bruinisse buiten gebruik gesteld, waren er stremmingen bij meerdere sluizen door het land, en zijn in Amsterdam en Utrecht de afgelopen jaren meerdere kademuren ingestort.

Bij de Haringvlietbrug bij Numansdorp gelden sinds augustus verkeersmaatregelen omdat klemmen door het verkeer lostrillen. De maximumsnelheid is hier verlaagd naar vijftig en de ruimte is versmald. Ook was in 2016 de Merwedebrug bij Gorinchem maandenlang afgesloten voor zwaar verkeer. Volgens deskundigen stond de brug 'op instorten' en ontsnapte Nederland ternauwernood aan een ramp.