Als dat niet ondanks de enorme druk van buitenaf was om het tegenovergestelde te doen, dan was het wel dankzij, ofschoon raadsleden formeel zonder last en ruggenspraak beslissen.

Wat me het meeste opviel tijdens de via Omroep Zeewolde uitgezonden raadsvergadering, is hoezeer de leden van vóór-stemmende coalities in navolging van de burgervader hun beklag deden over de feiten die afgelopen weken in de (sociale) media voorbijkwamen.

De journalisten, experts en ander kritische buitenstaanders waren zélden beter geïnformeerd dan raadsleden zelf. En daarin kunnen ze deels gelijk hebben. Als beschouwer op afstand weet je zelden meer, maar op afstand kun je soms wel onbevangen naar een zaak kijken. Het ging afgelopen tijd niet om de vraag óf een hyperscale datacentrum nodig is, maar wáár deze stroomvreter het beste neergezet kan worden.

Dat ze die vraag in Zeewolde of de Flevopolder niet stellen, lijkt me eerlijk gezegd logisch. De Flevopolder is economisch nog altijd in ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid is zeer welkom om de balans tussen wonen en werken iets rechter te trekken. De provincie zet in op logistiek. Een datacentrum past binnen dat plaatje. En baat het niet, dan schaadt het niet. Het datacentrum van Meta is landschappelijk ingepast, is clean, draait op groene energie en de directeur van Tennet heeft zelfs aangegeven dat grote afnemers van groene energie juist een impuls kunnen geven aan investeringen in uitbreiding van netwerkcapaciteit. Dat moet wel gebeuren, want ook op het hoogspanningswet waar Meta direct op wordt aangepikt, begint het te knellen.

Een ander punt wat me opviel is dat het gros van de vele insprekers gisteravond de leeftijd lijken te naderen van mijn ouders. Die willen ook niet dat er in hun dorp een datacentrum komt. Eigenlijk willen ze het liefst alles houden zoals het is. Want zoals het dorp nu is, is het goed. Ik ben uit dat dorp vertrokken, omdat er geen werkgelegenheid was.

In Amsterdam-Oost woon ik naast twee datacentra. Co-locatie datacentra welteverstaan, die anders dan de hyperscale in Zeewolde, niet één afnemer bedienen maar diensten verzorgen voor derden en daarmee bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. Ik ben sceptisch over aanzuigende werking die Meta gaat hebben op nieuwe bedrijvigheid in Zeewolde. Tenminste, experts zijn daar sceptisch over, en ik denk dat het gemeentebestuur van Zeewolde daarover verkeerde verwachtingen heeft geschept. Maar Zeewolde staat nu in elk geval wel op de kaart.

Baat het niet, dan schaadt het niet, wederom. Daar komt bij dat de bal voor de komst van Meta naar de polder door voormalige minister Wiebes geheel bij de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde is gelegd. Sterker: Wiebes heeft de komst van het datacentrum naar Flevoland mogelijk gemaakt toen zijn ministerie door Meta en TenneT was gevaagd tussenbeide te komen in een discussie die zij hadden over de door Meta gewenste bouw van een eigen onderstation. Zijn opvolger Blok heeft nog een keer benadrukt dat datacenters geen nationale aangelegenheid zijn, maar een decentrale bevoegdheid. En dat is feitelijk ook zo, of je dat nu leuk vindt of niet.

Dat de nieuwe regeringscoalitie en schijnbaar ook de VVD-fractie in de tweede kamer daar nu opeens heel anders over denken, doet aan die decentrale bevoegdheid niets af. De nationale overheid heeft de komst van Meta gefaciliteerd en heeft in dat opzicht verwachtingen geschept.

Onder druk van de nieuwe wind die in de VVD waait, zou het nieuwe kabinet alsnog kunnen besluiten om verkoop van de benodigde grond door het Rijksvastgoedbedrijf definitief te blokkeren, maar dan toont de nationale overheid zich wel een heel onbetrouwbare overheid, en is de vergelijking met de Marinekazerne snel gelegd.

De provincie Flevoland en Zeewolde zouden dan alles uit de kast halen om royaal gecompenseerd te worden. En dat recht hebben ze. Ik heb wel een suggestie: claim een tweede oeververbinding door het IJmeer met Amsterdam, zodat Flevoland eindelijk de gewenste groeispurt door kan maken, en meer bedrijven zich in de Flevopolder willen vestigen. Dan is een datacentrum ook helemaal niet meer nodig.