Na het nieuws over de ambitie van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie om twee extra kerncentrales te bouwen en de bestaande centrale in Borssele langer te laten draaien, hangt er een hete aardappel in de lucht: welke provincie staat daar welwillend tegenover en wie is bereidt om met het aanstaande kabinet mee te denken. Een eerste standpunt van de Provincie Zeeland is al bekend, zij staat open voor de bouw van één en volgens de VVD zelfs twéé kerncentrales.

Ook de provincie Groningen wordt af en toe meegenomen in de discussie over geschikte locaties voor kerncentrales. Op de vraag van Stadszaken of de provincie ervoor open staat om een centrale te plaatsen, zoals in de Eemshaven, is het antwoord nee. Zij spreekt zich niet uit tégen kernenergie, maar is er ook niet noodzakelijk vóór. Maar een kerncentrale kent in Groningen geen logische plek.

Oud verhaal uit jaren 70

‘Op het gebied van schone energie wil Groningen absoluut koploper zijn’, vertelt gedeputeerde Mirjam Wulfse, ‘maar dan met groene waterstof.’ Wulfse is zelfs licht verrast dat Groningen nog altijd in verband wordt gebracht met de mogelijke plaatsing van centrales. ‘In de jaren zeventig hoorde het Rijk dat wij ambitie hadden om energieprovincie te worden. Toen dachten ze dat een kerncentrale wel in onze provincie kon worden neergezet.’

Dat is niet langer het geval en het aanstaande kabinet is daarvan op de hoogte, zegt de gedeputeerde. De Eemshaven moet zich dan ook idealiter vullen met bedrijvigheid rondom waterstof en niet worden gedwongen plaats te maken voor de twee centrales die in het coalitieakkoord staan vermeld.

Reservering Eemshaven weg

Volgens de gedeputeerde staat er, hoewel het Rijk uiteindelijk gaat over het aanwijzen van kencentrales, in de Omgevingsverordening van de provincie al dat er wat hen betreft geen plek is voor centrales. Sterker nog: de provincie heeft het Rijk al gevraagd om de reservering voor de Eemshaven weg te halen. Wulfse: 'Het kabinet weet dat Groningen de richting van waterstof op wilt om zo de landelijke backbone te kunnen voorzien van voldoende groene waterstof.'

Groningen hoopt dan ook niet dat bedrijvigheid in de Eemshaven wordt afgeschrikt, juist nu de provincie in haar Regionale Energiestrategie wil inzetten op extra wind-op-zee. Zij ziet echter wel kansen in andere provincies. ‘Er is natuurlijk al bekend dat de centrale in Borssele langer blijft draaien. Maar als je mij vraagt waar andere centrales terecht kunnen, dan denk ik dat de locaties als de Maasvlakte en de provincie Limburg eerder staan te popelen. Of misschien Noord-Brabant zelfs nog.’ In Groningen hoeft het dus niet, laat gedeputeerde Wulfse weten. Daar zijn alle pijlen gericht op groene waterstof, dat via extra windopwekking op zee straks zowel industrie als gebouwde omgeving moet voorzien.