‘Binnen de Staten zijn er ook fracties zie er niet zo dolenthousiast zijn, daar zijn wij er een van, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Gerwi Temmink. Maar ook Temmink moer erkennen dat er in Provinciale Staten nu een meerderheid voor een nieuwe kerncentrale is.

De nieuwe regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie maakten gisteren via haar coalitieakkoord bekend dat het nieuwe kabinet ‘de benodigde stappen zet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales’.

‘Dat betekent onder andere dat wij marktpartijen faciliteren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten, de (financiële) bijdrage van de overheid bezien, wet- en regelgeving waar nodig in orde maken. Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval’, aldus het coalitieakkoord. Verder heeft de coalitie besloten dat de kerncentrale in Borselle langer open blijft.

VVD: 'Twee centrales'

Op de vraag van Stadszaken.nl aan gedeputeerde De Bat (economie, energietransitie) of het provinciebestuur of zijn partij openstaat voor een nieuwe kerncentrale in Zeeland, antwoordt de CDA’er: ‘Het provinciebestuur staat daar voor open’.

Als het aan coalitiepartij VVD ligt, komen er zelfs twee nieuwe centrales bij, naast verlenging van de levensduur van de bestaande centrale in Borselle. Juist vanwege die bestaande kerncentrale, de aanwezige expertise en de ligging aan water biedt Zeeland volgens VVD-fractievoorzitter Kees Bierens in Provinciale Staten van Zeeland vruchtbare bodem voor de nieuw geplande kerncentrales. In het Zeeuws coalitieakkoord 2019-2023 stond al dat het eventueel langer openhouden van de kerncentrale in Borselle bespreekbaar is in relatie tot het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Draagvlak

Een andere reden dat Zeeland volgens Bierens de aanwezen locatie is voor het kerncentraleplan, is dat er een opslagfaciliteit (Covra) is voor radioactief afval die nog veel capaciteit heeft. Kernafval uit de nieuwe centrale(s) zou daarom niet op transport hoeven, met alle risico’s rond bijvoorbeeld protestacties en blokkades tot gevolg.

Bierens zegt zich te realiseren dat kernenergie omstreden is. Maar juist in de provincie Zeeland zou dat negatieve sentiment rond kernenergie minder spelen. Sterker: volgens de VVD’er is er lokaal draagvlak voor kernenergie. De mensen in de omgeving van Borselle zijn er al aan gewend, wat volgens hem aanvullende reden is waarom Zeeland een goede locatie is voor nieuwe kerncentrales.

Bierens benadrukt dat zodra Zeeland zich committeert aan de bouw van een of twee nieuwe centrales, het Rijk Zeeland zoveel mogelijk moet faciliteren en zich eveneens committeert, bijvoorbeeld rond de zorg om eventuele ontmanteling in de toekomst.

Niet rendabel

Fractievoorzitter Temmink van GroenLinks benadrukt dat het provinciebestuur niet over de plaatsing van een nieuwe kerncentrale gaat. ‘Dat is aan het kabinet en de Tweede Kamer’. ‘Maar natuurlijk moet wel in ogenschouw worden genomen dat de locatie waar een nieuwe centrale wordt doorgedrukt, daar open voor staat.’ Of er voldoende draagvlak is in de provincie, zoals Bierens suggereert? Daar is Temmink nog niet zo zeker van. ‘Dat is een populair praatje van partijen aan de rechterzijde en in het midden. Maar een deel van de Staten is het er niet mee eens. En we krijgen ook brieven van mensen die aangeven geen nieuwe kerncentrale te willen, omdat elk gezin de afgelopen tien jaar jaarlijks 150 euro moest bijbetalen om de bestaande kerncentrale rendabel te houden. Dat staat nog los van wat wij als partij van kernenergie vinden.’

GroenLinks is ook geen voorstander van het langer open houden van de bestaande kerncentrale in Borselle. Een definitief ‘nee’ tegen kernenergie lijkt het niet. ‘We stellen ons natuurlijk open voor discussies over oplossingen die nodig zijn om de transitie naar een duurzame economie door te maken.’

Werkgelegenheid

Op de vraag wat de Zeeuwse samenleving per saldo met een of twee nieuw kerncentrales opschiet, antwoordt VVD-er Bierens dat een kerncentrale hoogwaardige werkgelegenheid meebrengt. Hij benadrukt dat kernenergie volgens hem cruciaal is voor een goede energiemix. Kerncentrales kunnen stoom leveren als windmolens en zonneparken het vanwege ontbrekende wind of zon niet doen.

Zeeland kent volgens Bierens veel energie-slurpende industrieën zoals Yara (kunstmest), chemiebedrijf DOW en Zeeland Refinery. Het antwoord op de vraag of in hoeverre deze bedrijven zouden kunnen draaien op de elektriciteit uit de eventuele nieuwe centrales, moet hij schuldige blijven. Dat staat volgens hem nog los van de vraag of kernenergie als ‘duurzaam’ aangemerkt mag worden.