Van de 2,4 miljoen woningen in beheer bij de corporaties heeft 43 procent energielabel C of lager, terwijl volgens afspraken in 2020 alle woningen een label B dienen te hebben. In het huidige tempo wordt die ambitie niet waargemaakt, zo waarschuwt Bouwend Nederland bij monde van voorzitter Maxime Verhagen. 'Het is zonneklaar dat het tempo van verduurzaming dus stevig omhoog moet', zo stelt hij op de website van de branchevereniging.

Wie eerst?

De onderzoekers bevroegen zowel huurders als verhuurders naar de redenen om wel of niet te investeren. Beide vinden verduurzaming belangrijk, maar wijzen naar elkaar om de eerste stap te zetten. Huurders mogen zelf aanpassingen doen, maar zij vinden dat een zaak van de verhuurder. De meerderheid van de corporaties is echter van mening dat hun huurders een deel van die kosten op zich moeten nemen.

Verhuurdersheffing

Een mogelijke oorzaak van de vertraging is volgens Bouwend Nederland de verhuurdersheffing. Corporaties betalen heffing als ze meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren. Als die regel de nodige investeringen in de weg staat, moet hij worden aangepast zodat het loont om investeringen te doen. Ook andere barrières moeten worden aangepakt. Zo moeten corporaties eerst investeren en kunnen ze pas achteraf aanspraak maken op investeringsgelden (Stimuleringsregeling energieprestatie huurwoningen). Dat geld moet naar voren, stelt Bouwend Nederland.