Coalitie: Scherpere regie op hyperscale datacentra

De nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie scherpt de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening voor zogeheten hyperscale datacenters aan. Dat staat in het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. De aankondiging komt op en saillant moment: vanavond beslist de gemeenteraad van Zeewolde over een bestemmingswijziging die nodig is voor de komst van een 166 hectare groot datacentrum van Meta.

'Hyperscale datatacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde', schrijft de coalitie in de paragraaf die gaat over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Daarin geeft de coalitie ook aan dat het kabinet zich inzet voor onder meer een goede ruimtelijke inrichting en ‘verrommeling en verdozing van onze leefomgeving’ en de ruimtelijke inpassing onze energietransitie. Een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) krijgt een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid.

Zeewolde

Vanavond beslist de gemeenteraad van Zeewolde over de bestemmingwijziging die nodig is voor de komst van het omstreden hyperscale datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta naar de Flevopolder. Zowel oud-minister Eric Wiebes van EZK als zijn opvolger Stef Blok hebben niet willen interveniëren in de komst van dit datacentrum, dat niet in overeenstemming zou zijn met de beleidslijn in de Nationale Omgevingsvisie (Novi) die voorschrijf dat hyperscales zich vanwege de wissel die ze trekken op het energienet, aan de randen van het land moeten worden geplaatst, dichtbij de aanlanding van zeekabels voor duurzame energie. Wiebes intervenieerde wel bij de aansluiting van Meta op het hoogspanningsnet. Meta wilde een eigen onderstation bouwen. Via een aanwijzing regelde Wiebes dat Tennet daaraan meewerkt.

De Novi is alleen zelfbindend voor het rijk, anders dan de vroegere planologische kernbeslissingen zoals Nota Ruimtelijke Ordening.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen