‘De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Die kansen gaan we benutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.’

Soms vat een ander je eigen visie beter samen dan jezelf ooit hebt gedaan. En als die ander het nieuwe kabinet is en de samenvatting in het regeerakkoord staat, is het helemaal fijn. Niet eerder stond digitalisering zo duidelijk in een coalitieakkoord. Het aankomend kabinet focust daarbij eerst op de kansen en dan op de bedreigingen. Dat is prettig, want kansen missen, is pas echt bedreigend. En Nederland wil hierbij koploper worden in Europa. Een prachtige ambitie. Niet vreemd dus dat de paragraaf over digitalisering in het hoofdstuk ‘Welvarend land’ staat.

Dat is een mooie opsteker voor de mensen die er de afgelopen jaren hard aan hebben getrokken om dit thema te agenderen. Als ik in onze eigen bubbel kijk zijn dat de premiumpartners van de Future City Foundation, de partners van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ en de leden van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40. Buiten ons bubbeltje hebben natuurlijk nog veel meer mensen op de trom geroffeld. Dat geluid is nu gehoord en dat is een felicitatie waard.

Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Want al die mooie voornemens moeten nu wel worden opgepakt door de verschillende departementen en het liefst onder supervisie van een eigen Minister voor Digitale Zaken. Er moet geld voor worden vrijgemaakt om de ambities te verwezenlijken. En de visie moet landen in de plannen van de verschillende ministeries. Alleen dan kunnen de grote opgaven uit het regeerakkoord worden aangepakt via de kansen die de huidige digitale revolutie bieden. Denk aan de uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, kijk naar de problemen in de zorg. In de nieuwe Nationale Omgevingsvisie moet smart city het nieuwe normaal zijn. Net zoals in de plannen voor de gezondheidszorg. Daar biedt dit regeerakkoord alle ruimte voor. En dan wordt Nederland inderdaad een welvarend land.