Dat komt ook omdat de luchtvaart als een van de laatste branches de urgentie voelt om schoon te zijn, gaat hij verder. 'Europa kiest er nu voor om vluchten met een maximale afstand van 500 kilometer zo snel mogelijk weg te halen en zet vol in op internationaal treinverkeer. Maar als de luchtvaart nu snelle sprongen maakt in de verduurzaming, dan is er minder reden voor Nederland om die korte vluchten te schrappen. Juist de vluchten tot 500 kilometer zijn de vluchten die als eerste elektrisch kunnen vliegen. Nederland wacht nu dus nog af en neemt geen gehaaste beslissingen, maar gaat ook deels mee in de lijn van Europa.'

De komst van de Lelylijn en het inzetten van meer internationale treinen zijn de tekens in het regeerakkoord die erop wijzen dat Nederland gehoor geeft aan Europa. Voor de initiatiefnemers van de Lelylijn betekent dat dat de vlag uit kan, vertelt D66-raadslid in de gemeente Noordoostpolder Wim van Wegen. 'Dit is een duidelijke go. We krijgen drie miljard euro van het Rijk om de Lelylijn te realiseren. Ook voor Europa is dit een belangrijke stap. De Lelylijn is een belangrijke en logische schakel in het Europese treinnet (omdat het de weg vrijmaakt voor onder meer de Wunderline, red). In het Europese jaar van het spoor kon dit niet uitblijven.'

Gedacht aan maatschappelijke opgaven, maar regie ontbreekt

Van der Bend ziet los van de luchtvaart/treinverkeer-discussie nog meer goede punten in het regeerakkoord. Volgens hem legt het kabinet nu eindelijk een link tussen infrastructuur en maatschappelijke opgaven. 'Zoals verstedelijking. Dat zien we met het beschikbare geld voor het Mobiliteitsfonds, waarmee ze zeggen dat infrastructuur belangrijk is om de woningbouw te laten slagen. We zien het ook bij Schiphol en Amelisweerd. Heel goed en sterk, vind ik dat.'

Desalniettemin heeft NGInfra-directeur ook nog enkele kritiekpunten. 'De optie minder woningbouw in de laagliggende en volle Randstad, maar meer in de Regio ontbreekt. Ik had het wel stoer gevonden als ze gezegd hadden: we moeten op een andere plek bijbouwen. Dat gebeurt nu wel met het bouwen van de Lelylijn, maar het had van mij wat explicieter gemogen.'

Ook mist Van der Bend regie van het Rijk in het regeerakkoord. De voorgedragen oplossing voor Amelisweerd, waarin de regio zelf mag nadenken over een alternatieve invulling voor de verbreding van de A27, laat dat zien: 'Het wordt teruggeduwd naar de regio. Zo wordt het moeilijk om een visie te ontdekken. Maar ik denk ook dat dat een logisch gevolg is van polderen met vier partijen: dan ontbreken strakke statements.'