“We zetten in op een goede bereikbaarheid van het hele land. De transport- en logistiek sector is van economisch belang voor Nederland”, zo vat het regeerakkoord de infrastructurele plannen samen. “Solide infrastructuur is nodig om naar je werk, familie of opleiding te gaan. Onze infrastructuur onderhouden we goed, is van hoge kwaliteit, klimaatadaptief en sluit naadloos op elkaar aan. Daarbij zijn veiligheid, oog voor nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid van belang. Blijvende investeringen in infrastructuur en bijbehorende knelpunten zijn essentieel. “

In de twee pagina’s die volgen gaat het regeerakkoord verder in op de plannen voor de komende vier jaar. Belangrijke en beladen onderwerpen als het Mobiliteitsfonds, Schiphol, de Lelylijn, het onderhoud van bruggen, sporen en viaducten, Amelisweerd komen daarin aan bod. 

Mobiliteitsfonds

In de komende tien jaar wil het kabinet 7,5 miljard euro toevoegen aan het Mobiliteitsfonds. Voor de nieuwe woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden en daarbuiten is dat goed nieuws, omdat er in de afgelopen maanden meermaals werd gevreesd dat het met de infrastructuur door de verdichting niet goed zou komen. 

Zo stuurden 23 gemeenteraden in Zuid-Holland in april nog een brandbrief naar de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën, waarin zij aangaven dat het openbaar vervoer in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag tegen de limiet loopt. Daarom vroegen zij om perspectief op financiële middelen van het Rijk. Dat is er nu. 

Schiphol en Lelystad Airport

Schiphol en Lelystad Airport blijven ook na het lezen van het regeerakkoord een beladen onderwerp. Het regeerakkoord erkent dat er aandacht moet zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur, maar benadrukt tegelijkertijd dat Schiphol belangrijk is voor de Nederlandse economie. 

“Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub als de hub-functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven”, zo staat er. Een besluit laat op zich wachten tot 2022. De opening van Lelystad Airport en de laagvliegroutes worden daarbij ook in ogenschouw genomen. 

Lelylijn

De Lelylijn lijkt er te gaan komen. In het regeerakkoord staat dat er middelen gereserveerd worden om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. “De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland”, aldus de vier partijen. De kosten voor de Lelylijn zelf worden door de initiatiefnemers van de Lelylijn geraamd op 3,2-6,4 miljard euro. 

Internationale treinen

In het verlengde van de Lelylijn zet het nieuwe kabinet in op betere internationale treinverbindingen. Dit jaar keerde de nachttrein al terug in Nederland, met een verbinding naar Wenen en Innsbruck. Dat moeten er nog meer worden. “We betrekken Europese fondsen bij onze investeringen om betere grensoverschrijdende verbindingen te creëren. We stimuleren het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water.”

Amelisweerd

In de regio Utrecht zullen ze blij zijn met het voorstel van de regering om de verbreding van de A27 op een alternatieve manier in te vullen. De natuur in Amelisweerd lijkt daardoor behouden te worden, mits de regio met een goed alternatief komt om de bereikbaarheidsproblematiek op te lossen. “Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.”

Onderhoud van infrastructuur

In de afgelopen maanden werd bekend dat het onderhoud van bruggen, viaducten en sporen te wensen overlaat. Om dit in de toekomst te veranderen, trekt het kabinet structureel 1,25 miljard euro uit om achterstanden in te lopen. Dat geld is in de toekomst ook om bruggen, viaducten en sporen te renoveren of te vervangen.