De woningbouwopgave in Utrecht is groot. Vooral aan midden- en sociale huur is veel behoefte. De Provincie Utrecht signaleert een tekort van 7.000 middenhuurwoningen. Over het tekort aan sociale huurwoningen zijn minder harde cijfers bekend. Wel staat vast dat de gemiddelde wachttijd inmiddels ruim tien jaar bedraagt.

Het project BUUR van Wonam, Mitros en Portaal moet aan beide opgaven een bijdrage leveren. Aan het project ligt een bijzondere samenwerking tussen de corporaties en de projectontwikkelaar ten grondslag. ‘De manier waarop sociale huur en middenhuur met elkaar vervlochten zijn, is onderscheidend’, aldus Wonam-directeur Robert Kohsiek.

‘Wij hadden al een eerste ontwerp gemaakt en nagedacht over een locatie’, zegt Kohsiek. ‘Toen dacht ik: dit is een mooi project om samen met corporaties te doen, om daarmee ook een flink deel van de 454 woningen als sociale huurwoningen te bouwen. Daarop hebben wij Mitros en Portaal benaderd om dit te bespreken met de gemeente Utrecht. De wethouder en de Gemeente Utrecht reageerden enthousiast. Ze vonden onze visie dermate goed. Vervolgens zijn verschillende locaties bekeken en uiteindelijk is het project geland in Leidsche Rijn.’

Drie kapiteins

De ontwikkeling van BUUR kon vervolgens beginnen, met Mitros, Portaal en Wonam als drie kapiteins op het schip. Waar dat normaal gesproken de samenwerking bemoeilijkt, maakte die samenwerking volgens Kohsiek hier juist het verschil. ‘Het is belangrijk dat je elkaar vanaf de eerste dag vertrouwt. Het doel moet voor iedereen direct duidelijk zijn. Ook voor de gemeente en aannemer.’

‘Vervolgens kijk je waar iedereens kunde ligt. Sociale huur bouwen, dat kunnen Mitros en Portaal goed met hun ervaring. Wij richten ons op de middenhuur. Zo werk je vanuit je kracht. Ook is het belangrijk dat er een regisseur wordt aangewezen. Want als je drie partijen hebt en iedereen is regisseur, dan is er eigenlijk geen één. Wonam heeft die rol op zich genomen.’

Op één galerij

Maarten Cornelissen van Mitros voegt toe dat de samenwerking extra mogelijkheden biedt bij de realisatie van het woonconcept. ‘Sociale huur en middenhuur worden met elkaar gemengd in het ontwerp. Het betekent dat een sociale huurwoning en een middenhuurwoning naast elkaar kunnen staan op de galerij. Dat nodigt uit tot ontmoetingen. In de fietsenstalling, in de galerij, bij de entree.’

‘Dat zie je niet vaak in Nederland. Dat komt doordat het voor de exploitant vaak fijner is om een eigen gebouw te hebben. Voor het beheer is dat gemakkelijker en het blijft zo inzichtelijk, maar het komt sociaal contact met andere mensen niet ten goede’, aldus Cornelissen.

Naast de gemengde middenhuur en sociale huurwoningen komen er onderin het gebouw ontmoetingsplekken en winkels. ‘Een creatieve hotspot’, staat op de projectwebsite. Volgens Kohsiek past dat helemaal in het plaatje: ‘Als je in de stad bent, heb je altijd een menging van functies. Veel mensen denken: we maken er een plint in en dan is het goed, maar zo werkt het niet. De winkels en maatschappelijke functies aan de straatkant zijn een aanvulling op wat er nu al is.’

Meer initiatieven

Project BUUR is niet het enige vergelijkbare concept van Wonam en de corporaties. Ook in het project Bloei 030, dat de ontwikkelaar samen met Mitros doet, komt een mix van sociale en middenhuur woningen. In Amsterdam onderzoekt de ontwikkelaar samen met Eigen Haard de mogelijkheden voor een projecten met een mix van sociaal en middenhuur.

Project BUUR won op 26 oktober 2021 tijdens de Provada de Middenhuur Award, de prijs voor het beste middenhuurinitiatief van Nederland.