Na de Vino kwam de Vinex en na de Novi komt de Novi-Plus. Althans, als het aan de Raad voor de Leefomgeving ligt. Want de Rli was, op zijn zachts gezegd, niet zo heel enthousiast over de Nationale Omgevingsvisie. De mensen van het adviescollege stellen dat er zowel inhoudelijk als op het gebied van governance forse tekortkomingen zijn om de grote verbouwing waar Nederland voor staat goed aan te pakken. De Novi is visieloos vindt de Rli. En dat is niet zo gek, want we hebben al twintig jaar geen fatsoenlijk ruimtelijk beleid in dit land. Aldus de Rli.

Het is jammer dat de Rli zich vervolgens niet geroepen voelde om de visie dan maar zelf te schrijven. Maar dat is geen ramp, want in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is het afgelopen jaar hard gewerkt aan zowel visie als programma. Dus zo kan niet alleen de Novi-Plus worden geschreven, maar ook het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

In het afgelopen jaar hebben professionals van 60 partners van de City Deal verdeeld over nu 14 werkgroepen gewerkt aan de vraag hoe digitalisering en technologisering onze regio’s, steden en dorpen kunnen veranderen. We zijn nu halverwege, maar de eerste resultaten liggen er en we gaan vol zelfvertrouwen de tweede helft in. Zo hebben we geleerd hoe we crowd management kunnen uitvoeren met behoud van privacy. Hebben we smart mobility tools ontwikkeld die werken. Is de modelverordening smartcitytoepassingen een hele stap verder. Ontdekken we hoe we kunnen ontwerpen op een nieuwe manier. En leren we hoe een effectieve datastrategie opzetten. En dan mis ik nog een flink aantal onderwerpen.

Maar er is vooral een heel stevig fundament gebouwd onder de ruimtelijke ordening van de toekomst. Een ruimtelijke ordening waar verbondenheid voorop staat. En dat is net zo breed bedoeld als je het leest. Want verbondenheid gaat over techniek, over kabels, leidingen en 5G. Maar ook over het benutten daarvan. Of contact tussen mensen. En tussen mensen en informatie. Een ruimtelijke ordening waarin afstand en plaats een compleet nieuwe betekenis hebben gekregen, omdat ze er niet meer toe doen en juist daarom er meer toe doen dan ooit. Want als ik overal alles kan doen, waar ben ik dan? Waar vind ik betekenis, geluk en liefde?

De slimme stad gaat niet over technologie en digitalisering, maar over het op een democratische manier gebruiken van alle kansen die die technologie en digitalisering bieden. Om zo de grote verbouwing waar Nederland voor staat goed aan te pakken. Maar vooral om regio’s, steden en dorpen te bouwen en houden waar we willen zijn. Nu en in de toekomst.