De volledige sluiting van de kolencentrale van Onyx levert een CO2-reductie van drie megaton op en moet de uitstoot van de centrale naar nul brengen. Het sluiten doet volgens het Rijk niets af aan de leveringszekerheid van elektriciteit, doordat de drie resterende kolencentrales in de positie blijven om eventuele leveringszekerheidsrisico’s op te vangen.

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz van Economische Zaken en Klimaat zegt daarover dat de drie overige kolencentrales nog nodig zijn wanneer daar vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig zon en wind.

De subsidie van het Rijk is gebonden aan enkele voorwaarden waaraan de eigenaar van Onyx Power, het bedrijf Riverstone, moet voldoen. Zo moet Onyx Power een adequaat sociaal plan vaststellen en steun geven aan werknemers die mogelijk hun baan verliezen.

De Europese Commissie moet nog uitsluitsel geven over of er wel of niet sprake is van geoorloofde staatsteun. Zelf heeft het kabinet twee onderzoeken laten uitvoeren over de legitimiteit van de subsidie. KPMG onderzocht eerder het resterende verdienvermogen van de kolencentrale en concludeerde daarbij dat de hoogte van de subsidie niet te ruim is.

Daarnaast concludeert onderzoeksbureau Mace dat de centrale op grond van haar technische staat nog langdurig in bedrijf had kunnen blijven, wat ook van invloed is op de hoogte van de subsidie. Op basis van beide adviezen besloot het kabinet de subsidie van 212,5 miljoen euro toe te kennen. Naast de afspraken over het stoppen met kolenverbranding en de ontmanteling van de centrale, hebben het kabinet en Onyx Power ook afgesproken dat het bedrijf afziet van eerder verleende SDE+ subsidie voor het bij- en meestoken van biomassa.