Om waterstof in Noordwest Europa echt van de grond te krijgen, zijn het Noordzeekanaalgebied rond Amsterdam en Noord-Holland Noord essentiële schakels, beredeneert de provincie. Daar zijn wel Europese maatregelen voor nodig. Europese regelgeving zou er volgens de provincie bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat groen staal en duurzame brandstoffen wordt gestimuleerd. Ook is er volgens Noord-Holland financiële ondersteuning nodig en een versnelling van de aanleg van een Europese waterstofproductie en infrastructuur.

De standpunten zijn afgelopen vrijdag samen met een rapport van de Amsterdamse Haven over het stimuleren van de import van groene waterstof in IJmuiden aangeboden aan Diederik Samson, die als kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermans mede verantwoordelijk is voor de Europese Green-Deal-plannen. Samson was op uitnodiging van commissaris van de Koning Arthur van Dijk in IJmuiden om van overheden en bedrijfsleven te horen hoe er in Noord-Holland aan de verduurzaming van energie wordt gewerkt.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: ‘Noord-Holland kan niet alleen haar eigen klimaatdoelstellingen realiseren, maar kan én wil ook een substantiële bijdrage leveren aan het verduurzamen van het energiesysteem in heel Nederland en Noordwest Europa. We kunnen de waterstofproductie en het waterstofgebruik snel opschalen. De opgave in onze regio is groot, de kansen en mogelijkheden zijn nog groter. Maar wij kunnen het niet alleen. We hebben de steun nodig van Europa.’

Zowel in de Kop van Noord-Holland als in het Noordzeekanaal gebied zijn er plannen voor waterstofproductie. Naast Tata Steel wil ook de Haven van Amsterdam investeren in de productie en het transport van waterstof. De haven is de grootse benzinehaven ter wereld. Doordat zij deze expertise al heeft, kan zij makkelijk de overstap maken naar waterstof en duurzame brandstoffen, redeneert de provincie.

Als Noord-Holland de gevraagde steun vanuit de EU krijgt, sluit ze zich aan bij Groningen, Friesland en Drenthe. Deze provincies kregen in 2019 EU-geld als eerste groene waterstofregio’s van Europa. In totaal ontving de regio Noord-Nederland 20 miljoen euro van de Europese Commissie en een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro.

Tata Steel wil steun van overheden

In totaal heeft de industrie rond het Noordzeekanaal al in 2030 ongeveer acht keer zoveel waterstof nodig heeft als het kan produceren. Daarom is naast productie in Noord-Holland Noord, het Noordzeekanaalgebied en Groningen import van waterstof nodig. De Haven van Amsterdam heeft samen met EVOS het voortouw genomen om in beeld te brengen wat er voor nodig is om voor 2030 één miljoen ton waterstof te importeren in de Amsterdamse Haven.

Tata Steel, Schiphol en andere bedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben samen 220 kiloton waterstof nodig in 2030 en 555 kiloton in 2035. Deze schaalgrootte is ongekend in Europa. Eerder deze week presenteerde Tata Steel een onderzoeksrapport waarin duidelijk werd dat hun plan om af te stappen van het gebruik van kolen realistisch is. Daar zouden volgens de staalproducent dan wel investeringen en goede overheidsprocedures en regelgeving voor nodig zijn. ‘Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan Tata Steel aan de gestelde klimaateisen voldoen’, aldus de provincie Noord-Holland.