Als gevolg van de coronacrisis hebben het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector minder financiële middelen om te werken aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties. En dat is volgens het Rijk juist hard nodig voor de Nederlandse klimaatdoelen, doordat effecten van innovaties in de mobiliteitssector doorwerken in andere sectoren zoals de bouw en industrieën. Ook economisch staat er iets op het spel: de Nederlandse mobiliteitssector is een belangrijke toeleverancier voor andere landen zoals Duitsland en Nederland. Innovatie kan de sector helpen die positie te behouden of in te nemen.

Het demissionair kabinet stelt daarom 150 miljoen euro beschikbaar via de Subsidieregeling R&D mobiliteitsectoren (RDM). Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelde de ingediende projecten en selecteerde er acht. Op een enkele projecten na richten de projecten zich vooral op duurzame(re) brandstof zoals waterstof en energiesystemen. Het is niet bekend hoeveel financiering de projecten individueel ontvangen. De volgende stap is eerst om te onderzoeken hoe haalbaar de acht projecten zijn. Stadszaken zet ze voor u op een rij.

1. Green Transport Delta (elektrisch)

Rond innovaties in de automotive, de productie en verkoop van auto’s, ligt veel winst in batterij- en waterstoftechnologie. Het samenwerkingsverband Green Transport Delta richt zich op beide innovaties en doet in de subsidieronde mee met twee verschillende projecten. De eerste samenwerking moet onder andere leiden tot een onafhankelijke Nederlandse ontwikkeling en productie van batterijen voor elektrisch vervoer over de weg.

2, Green Transport Delta (waterstof)

Rond waterstof richt hetzelfde Green Transport Delta zich op waterstoftechnologie voor verbrandingsmotoren, brandstofcellen en de volgende generatie van waterstoftankinfrastructuur. De uitkomsten van dit laatste project kunnen ook een impuls zijn voor de verduurzaming van binnenvaart.

3. LNG-ZERO

Het onderzoeksproject LNG-ZERO van VDL AEC Maritime heeft als doel om technologieën en strategieën te ontwikkelen voor het terugdringen van de uitstoot van schepen op vloeibaar aardgas. Een drievoudige strategie moet daartoe leiden: het verminderen van de methaanslip, het afvangen van koolstofdioxide en het gebruik van een biologische variant van LNG om resterende emissie uit te sluiten in de volledige scheepvaartketen.

4. MENENS

Het project MENENS, kort voor Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart, is een verband van 22 partners die de Nederlandse maritieme sector vertegenwoordigen. Zij zoeken een versnelde route naar uitstootvrije scheepvaart. Adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol, moet dit mogelijk maken. Methanol wordt binnen de internationale scheepvaart gezien als alternatieve energiebron en als het haalbaarste alternatief voor opschaling en grootschalige productie op de korte tot middellange termijn.

5. SH2IPDRIVE

Het project SH2IPDRIVE werkt aan de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager in de scheepvaart. Het hoofddoel van de 25 ondernemingen en kennisinstellingen is het ontwikkelen van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en ook kosteneffectieve oplossingen voor de energiesystemen die op waterstof draaien. SH2IPDRIVE hoopt daarmee als Nederlands samenwerkingsverband een Europese en mondiale koploperspositie te verwerven voor een maritieme waterstofeconomie.

6. Fokker Aerostructures

Fokker Aerostructures ontwikkelt thermoplastische composiet, een materiaal dat wordt gebruikt voor lichtere en meer aerodynamische luchtvaart. Het is een veelzijdig en onderhoudsvriendelijk materiaal met een hogere recyclebaarheid. Ook is het met composiet mogelijk om vrijere vormen te creëren voor vliegtuigonderdelen.

7. Toray Advanced Composites

Toray Advanced Composites Netherlands ontwikkelt een ‘long-life’ tank voor vloeibare waterstof voor de civiele luchtvaart die bestand moet zijn tegen de lage temperatuur van vloeibaar waterstof LH2 en aanzienlijk minder weegt dan metalen tanks.

8. BrightSky

Samenwerkingsverband BrightSky richt zich op het ontwikkelen van innovaties op Schiphol. Om internationaal vooruitstrevend te blijven, moet het luchtvaarecosysteem op en rond Schiphol volgens de samenwerkingspartijen haar innovatiekracht behouden. Van de acht projecten richt BrightSky zich opvallend genoeg niet direct op duurzaamheid, maar op innovaties in Maintenance, Repair en Overhaul, luchthavenbeveiliging en grondafhandeling en luchthavensystemen die de strategische positie van Schiphol moeten versterken.