Kansen volop, maar weinig concrete toezeggingen: dat lijkt de status quo na twee jaar onderhandelen tussen de gemeente Zeewolde en Meta. Die conclusie kan gesteld worden na een persconferentie die de gemeenten Zeewolde en de provincie Flevoland gisteren gaven, naar aanleiding van de bekendmaking door Meta zelf dat het een datacentrum opent in Zeewolde.

Op 16 december stemt de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Voor die tijd wil projectwethouder Egge Jan de Jonge de extra afspraken tussen de gemeente en Meta in de anterieure overeenkomst nog voorleggen aan de raad, verklaarde de CDA’er tijdens de persconferentie. Over de inhoud is de gemeente al lang met Meta in gesprek, maar De Jonge kon er inhoudelijk nog niet veel over zeggen, anders dan dat het kan gaan over investeringen die Meta doet in opleidingen en het assisteren van het MKB met verder digitalisering.

Economisch profiel opbouwen

Tegenover Omroep Flevoland verklaarde gedeputeerde Jan-Nico Appelman achteraf te verwachten dat Meta een belangrijke bijdrage gaat leveren aan digitaliseringsvraagstukken van het MKB, gaat samenwerken met het hoger onderwijs in de provincie Flevoland en dat ze ook samen willen werken aan ‘heel praktische zaken als wiskunde-onderwijs of de doelstelling om meer vrouwen te interesseren voor techniek’.

Appelman refereerde aan community-programma’s die Meta in het buitenland optuigde. Hij sprak ook de verwachting uit dat de komst van Meta de komst van andere gerelateerde bedrijven met zich mee gaat brengen. Flevoland heeft volgens Appelman als groeiregio behoefte aan ‘stuwende werkgelegenheid’. ‘De komst van Meta gaat daar een bijdrage aan leveren. Dat is een van de reden dat de regio samen met de gemeente achter de plannen staat.’ Stadszaken.nl vroeg Appelman via zijn woordvoerder van hoeveel directe en indirecte werkgelegenheid hij uitgaat, maar daar kon de gedeputeerde tot op heden geen antwoord op geven. 

Inspelen op megatrends

Projectwethouder De Jonge benadrukte dat bij het besluit om met Meta in zee te gaan twee overwegingen een rol hebben gespeeld: de kansen die de komst van het datacentrum biedt voor de toekomst, waarbij hij sprak van ‘de logistiek van de 21e eeuw’ die ‘heel goed past bij Zeewolde’ en de restwarmte. Concrete toezeggingen over die levering van restwarmte ontbreken nog. Een journalist van NRC merkte tijdens de persconferentie op dat de krant uit eigen onderzoek zou hebben vastgesteld dat restwarmte niet gaat werken met een luchtgekoeld datacentrum, met een verwijzing naar een datacentrum van Microsoft. De Jonge bracht daar tegenin dat de gemeente niet samenwerkt met Microsoft maar met Meta, en dat met het bedrijf afspraken zijn gemaakt over hoe warmte kan worden ‘uitgekoppeld’ maar dat hier pas in een later stadium concrete afspraken over worden gemaakt.

Geen concreet bedrag

Op de vraag van een andere journalist hoeveel Meta concreet gaat investeren, verwees wethouder De Jonge door naar Meta zelf. Het bedrijf was echter niet aanwezig tijdens de persconferentie. ‘We hebben harde afspraken met het bedrijf gemaakt over wat wij van die investeringen kunnen verwachten’, aldus de Jonge. Hij bevestigde wel dat er nog geen ‘keiharde bedragen’ zijn afgesproken, maar dat Meta zich op andere plekken bereid heeft getoond in de regio te investeren. Daarbij verwees hij meermaals naar Odense in Denemarken, waar het moederbedrijf van Facebook eveneens een datacentrum heeft én investeerde in de lokale gemeenschap. In Odense zou de omgeving ook al gebruikmaken van restwarmte uit een datacentrum van Meta.

In totaal zijn voor het concept-bestemmingsplan 166 zienswijzen ingediend en verwerkt, vertelde wethouder ruimtelijke ordening Wim van Es. Deze zienswijzen gingen onder meer over de landschappelijke inpassing. Fractievoorzitter van de PvdA en oppositieleider Yvonne van Bruggen kan zich op grote lijnen vinden in de plannen voor de komst van het datacentrum, laat zij desgevraagd aan Stadszaken weten. Ze benadrukt dat de ruimtelijke procedures correct zijn doorlopen. Wel verlangt ze meer concrete toezeggingen over de bijdrage die Meta doet aan de economie en de gemeenschap, en een toezegging dat de afname van restwarmte de gemeenschap niet op extra kosten jaagt. Ze hoopt dat de komst van Meta naar Zeewolde zo’n 400 tot 500 permanente banen genereert.

Een hyperscale datacentrum onderscheidt zich van internationale of nationale colocatie/multi-tenant datacenters doordat het slechts één gebruiker heeft. Hyperscale datacentra zijn over het algemeen  gevestigd op iets grotere afstand van gebruikers. Nederland kent een aantal hyperscale datacentra, waaronder die van Microsoft in de Wieringermeer en van Google in de Eemshaven.