De gemeente en de provincie tekenden woensdag een intentieverklaring voor het plan. Het gaat om bestaande en toekomstige woningen (en andere gebouwen) naast de N233, Rondweg-Oost Veenendaal. Dit stuk weg met een lengte van 3,5 kilometer gaat tussen 2024 en 2027 op de schop.

Uit onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau in opdracht van de provincie Utrecht blijkt het technisch realiseerbaar en financieel haalbaar om bij de reconstructie van de N233 warmte uit het asfalt te halen en te gebruiken. In de bermen en geluidsschermen kunnen zonnepanelen verwerkt worden voor de opwek van duurzame elektriciteit en eventueel ook warmte.

Asfaltcollectoren die de warmte uit de weg halen bestaan al langer, maar worden in Nederland nog beperkt toegepast. Omdat Nederland aardgasvrij wil gaan verwarmen, wil de overheid meer ervaring opdoen met deze duurzame manier van energie opwekken. Nog niet eerder werd over een lengte van 3,5 km warmte uit asfalt gehaald om huizen te verwarmen. 

Wethouder Engbert Stroobosscher van Fysieke Leefomgeving: ‘Als gemeente werken wij hard aan de warmtetransitie. Wat een mooie kans om een deel van onze woningen te verwarmen met de warmte uit het asfalt van de naastgelegen weg.’ ‘Als provincie willen we onze infrastructuur zoveel mogelijk benutten om duurzame energie op te wekken. Deze reconstructie biedt een uitgelezen kans voor dit dubbelgebruik van ruimte’, voegt gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie toe.

De kosten van de investeringen in de energiesystemen worden geschat op15 tot 20 miljoen euro. De provincie en Veenendaal gaan nu een haalbaarheidsstudie op detailniveau verder laten uitwerken.