De pachtkorting is bedoeld voor boeren die zich inzetten om de sector te verduurzamen, en werken aan de verbetering van de bodemgezondheid of het bevorderen van de biodiversiteit. Het concern wil daarmee dat de hogere kosten van milieuvriendelijkere landbouw niet alleen voor rekening van de boeren komen. De exacte kortingsbedragen zijn niet duidelijk, mede omdat de hoeveelheid gepachte grond per boer verschilt.

A.S.R. heeft 36.000 hectare landbouwgrond en 6.000 hectare aan landgoederen in bezit. Ruim tweeduizend Nederlandse boeren pachten grond van het bedrijf. De verzekeraar laat weten erg optimistisch te zijn over het haalbare effect. Niet alleen voor de rechtstreekse boeren, maar ook omdat zij vaak grond van andere eigenaren bewerken. Duurzame innovaties zullen daarom naar verwachting in het hele bedrijf worden toegepast.

De verzekeraar heeft een lijst aan richtlijnen opgesteld met eisen waar boeren aan moeten voldoen. Om dit werkbaar te houden heeft de A.S.R. aansluiting gezocht bij bestaande duurzaamheidscertificeringen. ‘Zo'n 15 tot 20 procent van de pachters kan gebruik maken van deze korting’, vertelt Fadyan Pronk in het NOS Radio 1 Journaal. De verzekeraar verwacht dat alle nieuwe pachters in 2024 aan de voorwaarden voldoen, en voor de korting zullen gaan. De derving van pachtgeld verwacht het bedrijf terug te verdienen door de hogere waarde van ‘schone’ grond.