Voor het overgrote deel van 2020 gold het advies om thuis te werken. Dit advies valt binnen de kantorensector gemakkelijk na te leven, waardoor vooral het kantoorpersoneel vorig jaar veel minder ov-ritten dan in 2019 maakte: zo’n 60 tot 75 procent. In totaal liep de afgelegde afstand per trein in 2020 met 55 procent terug. Bij de bus, tram en metro was dit een afname van 49 procent.

De daling in het autoverkeer bleef in vergelijking beperkt, en nam onder autobestuurders af met 26 procent. Deze daling zorgde voor veel minder files in het coronajaar, ook in de laatste kwartalen. Op het hoofdwegennet nam de extra reistijd door vertraging zelfs vier keer zo sterk af als de omvang van het verkeer, met name in de ochtend- en de avondspits.

De daling van vliegverkeer volgde vooral op de quarantainemaatregelen van andere landen. Naast de officiële beperkingen kozen veel Nederlanders er bovendien zelf voor om op vakantie in eigen land te gaan. Door het uitvallen van vluchten én het wegblijven van reizigers telden de Nederlandse luchthavens maar liefst 71 procent minder passagiersbewegingen in 2020 dan in 2019.

Nederlanders waren niet alleen méér gebonden aan huis, maar gingen ook vaker te voet: we liepen in totaal twintig procent meer in 2020. Door het uitblijven van veel verkeersactiviteit vielen er voor het eerst in jaren ook minder verkeersdoden. Dit gebeurde bij alle vervoerswijzen, behalve bij de fiets. 

In eerder onderzoek van het KiM gaven mensen al aan blijvend meer te gaan thuiswerken, televergaderen en thuis onderwijs te volgen, waardoor het kennisinstituut voorziet dat thuisblijven voorlopig nog aanwezig blijft in onze mobiliteit. Het KiM voorspelt dat de omvang van het wegverkeer op het hoofdwegennet in 2022 of 2023 weer op het niveau van 2019 uitkomt. Reizigers in het openbaar vervoer zullen in 2023, of mogelijk pas in 2025, weer dezelfde afstand afleggen als in 2019. Het totaal aantal luchtvaartreizigers in Nederland zal naar verwachting pas in 2025 weer boven het niveau van 2019 uitkomen.

Goederenvervoer

Het goederenvervoer ondervond minder klappen als gevolg van de maatregelen. Wel viel een deel van sommige internationale goederenstromen weg, en kromp de vraag naar brandstof. De sluiting of beperking van horeca en detailwinkels zorgde er vooral voor dat Nederlanders vaker online spullen en eten bestelden. Dit leidde tot minder bevoorrading van horeca en detailhandel en méér bezorging aan huis.