Doorgaand verkeer in West-Amersfoort rijdt nu door een woonwijk en over een gelijkvloerse spoorwegkruising. Met de Westelijke Ontsluiting rijden de auto’s straks onder het spoor door en kruisen fietsers en voetgangers het spoor met een brug. Vanaf de fietsbrug is het ecoduct over de weg te zien.

Het project ligt momenteel op advies van ProRail stil omdat de gemeente niet tevreden is over de oplopende kosten, schrijft DeStadAmersfoort.nl. Amersfoortse partijen gingen akkoord met het plan, mits de kosten niet hoger zouden zijn dan 68 miljoen euro. Later werd duidelijk dat dit bedrag bij lange na niet toereiekend was. Inmiddels is al 20 miljoen uitgegeven aan planvorming en voorbereidend werk. De lokale Burger Partij Amersfoort schat het totale kostenplaatje op 95 miljoen. De gemeente probeert ondertussen fondsen te werven bij het Rijk. Het grootste deel van het budget zou komen van het fonds VERDER, een samenwerking van gemeenten, provincie en het Rijk.

Andere subsidietrajecten lopen ondertussen door. ProRail deed voor het project een aanvraag bij het Europese fonds Connecting Europe Facility (CEF). In juli ging Brussel akkoord met 2,5 miljoen, ongeveer de helft van de voorbereidings- en studiekosten voor de verdere aanleg van de rondweg. Dit akkoord vond plaats tijdens de aanleg en wordt alleen verleend als Amersfoort het resterende bedrag aanlevert. Nu het traject stilligt speelt de mogelijkheid dat dit bedrag wordt geretourneerd.

Afgelopen september vroeg ProRail een tweede subsidie van tien miljoen aan. Deze maakt weinig kans als de eerste subsidie niet wordt benut. Het besluit van de tweede subsidie vindt plaats in juli 2022. ‘Het terugsturen van Europese subsidie wordt in Brussel gezien als zeer ongepast en zal reputatieschade veroorzaken voor ProRail en de gemeente Amersfoort’, schrijft Harro Homan, regiodirecteur ProRail Randstad Noord, in de brief.

Uiterlijk 1 februari 2022 wil ProRail van de gemeente weten of de financiële middelen rond zijn en de tweede fase van het project kan worden herstart. De spoorbeheerder wil vervolgens tijd krijgen om arbeidskrachten en materiaal voor te bereiden. Het uiteindelijke werk waar de subsidies voor verleend worden moet 31 december 2023 zijn gerealiseerd. Verder uitstel van de plannen zal volgens de regiodirecteur dan uitlopen op nog hogere kosten, doelend op personeel, materiaal en inflatie. Hij benadrukt dat Amersfoort de uiteindelijke verantwoordelijke is voor financiële dekking. Wethouder Ronald van der Linde (VVD) stuurde de brief van ProRail door naar de gemeenteraad.