Dat bleek uit antwoorden van de demissionair minister op vragen van de PvdA bij de begrotingsafhandeling van EZK, meldt Binnenlands Bestuur. Aanleiding voor de vragen waren het grote elektriciteits- en waterverbruik en de ruimtelijke impact van de centers.

Blok ziet kansen in verdere uitwerking van kaders in de NOVI. In deze nationale visie op ruimtelijke ordening wordt een voorkeur uitgesproken voor plaatsing van datacenters op locaties met voldoende capaciteit in het elektriciteitsnet en voldoende beschikbare ruimte. Verder belooft hij binnenkort een brief te sturen over de landschappelijke inpassing van de centers, verwachtingen over hoe de branche zich ontwikkelt, het stroom- en het waterverbruik.

‘Niet aan Rijk’

Harde besluiten over waar wel of niet datacenters gebouwd mogen worden, is vooral aan decentrale overheden, aldus Blok. Het Rijk kan volgens hem geen regie voeren. Het is volgens hem aan de provincies en gemeenten om te beoordelen of de vestiging van een datacenter past bij ruimtelijke, economische en energetische aspecten, ‘Activiteiten moeten passen binnen de verleende vergunningen en relevante wet- en regelgeving. Verschillende overheden en partijen hebben hier rollen en wettelijke taken in.’

In de praktijk komen de gemeenten en provincies er niet altijd uit. Dit jaar liepen de spanningen in het Noord-Hollandse Hollands Kroon hoog op. De gemeente verleende een vergunning voor de bouw van een datacenter aan Microsoft, maar volgens Noord-Holland had de gemeente daar helemaal de bevoegdheid niet voor. Landsadvocaat Pels Rijcken gaf de provincie gelijk. De vergunning blijft wel van kracht.

Datacenterbranche wil zelf landelijke regie

Eind oktober riep de datacenterbranche zelf nog op tot centrale sturing. De Dutch Data Center Association (DDA) stuurde een brandbrief gericht aan het nieuw te vormen kabinet. De redenering van de DDA: door digitalisering zijn de centers nodig, maar gemeenten zeggen nu vaak nee. ‘Als elke gemeente dat zegt, komen we als Nederland niet verder’, aldus DDA-directeur Stijn Grove tegen NU.nl.

Netbeheerders trekken aan bel

Ook de netbeheerders mengen zich in het debat. Deze week trokken zij aan de bel over oplopende wachtrijen voor aansluitingen op het net. Duizenden bedrijven wachten op een koppeling, voor bijvoorbeeld zonnepanelen, bleek uit inventarisatie van KRO-NCRV Pointer. Daardoor komt de energietransitie in gevaar. De netbeheerders zouden graag een kader van het Rijk krijgen om voorrang te geven aan bepaalde functies. ‘Woningen, bedrijven, datacentra. Zeg maar wat voorrang moet krijgen’, aldus Hans Peter Oskam van Netbeheer Nederland tegen Pointer.